Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Elżbieta Załoga s. 7
Strategie informacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego Łukasz Brzosko s. 11-18
Zastosowanie lean production na przykładzie Toyoty Ewelina Burzec Burzyńska s. 19-26
Znaczenie jakości w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej Zuzanna Kłos s. 27-36
Atrakcyjność koncepcji logistycznych - ECR i karta wyników Michał Kuściński s. 37-44
Rynek kolejowych przewozów osób w Polsce: analiza - diagnoza - prognoza Wojciech Lewandowski s. 45-55
Szanse i zagrożenia społeczne stosowania technologii RFID Maciej Milanowicz s. 57-68
Logistyka i transport a wyzwania współczesnej gospodarki Alicja Nerć-Pełka Agnieszka Wysocka s. 69-82
Innowacje organizacyjne jako czynnik zwiększenia konkurencyjności mikro- i małych przedsiębiorstw Piotr Piotrowicz s. 83-90
E-administracja a logistyka - wzajemne interakcje Andrzej Rzeczycki s. 91-100
Trendy w rozwoju polskiego transportu 2000-2008 Łukasz Struzik s. 101-109
Rachunek ekonomiczny a zapewnienie bezpieczeństwa ładunku w transporcie drogowym Maciej Świeściak s. 111-118
Interesariusze portu wobec wyzwań na przyszłość - na przykładzie portu szczecińskiego Monika Żaboklicka s. 119-129
Wybrane aspekty charakterystyki wypadków przy pracy - analiza statystyczna i prognoza Kamila Bednarz s. 133-142
Niszczenie środowiska naturalnego przez gospodarki różnych państw jako problem współczesnego społeczeństwa - ocena zjawiska w świetle badań empirycznych Michał Bzunek s. 143-155
Ekonomia jako nauka społeczna spojrzenie krytyczne Łukasz Cholewa s. 157-167
Współczesne wyzwania bezpieczeństwa energetycznego Polski Anna Czech s. 169-180
Outsourcing - przelotna moda czy tendencja Marta Juszczyk s. 181-187
Znaczenie nowoczesnych technologii w działalności MŚP Joanna Kos-Łabędowicz s. 189-198
Kapitał ludzki w rozwoju subregionu Jacek Lewicki s. 199-208
Ekonomia społeczna - lokalne wyzwania dla gospodarki Anna Łukomska-Dziedzic s. 209-214
Współczesne tendencje rozwojowe biur podróży w Polsce Kamila Mańko s. 215-226
Koncepcja Business Process Reengineering jako determinanta sukcesu współczesnych przedsiębiorstw Grzegorz Pawłowski s. 227-237
Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej - zadanie uczelni trzeciej generacji Wioleta Samitowska s. 239-251
Sektor usług w województwie zachodniopomorskim w latach 2003-2008 Małgorzata Smolska s. 253-260
Wpływ współczesnego rynku na kształtowanie profilu człowieka jako pracownika Monika Maksymów Dorota Stopka-Dziaduś s. 261-269
Dojrzałość jakościowa firm a ich świadomość odpowiedzialności społecznej Dorota Szemiot-Trzepałko s. 271-278
Sytuacja osób bezrobotnych w wieku 50+ na przykładzie rynku pracy powiatów grodzkich województwa zachodniopomorskiego w latach 2005-2009 Robert Talaga s. 279-294
Tendencje zmian współczynników płodności w miastach 100-tysięcznych i większych w Polsce według regionów w latach 1990-2008 Małgorzata Wróbel s. 295-307
Wypracowanie sposobu komunikacji marketingowej z otoczeniem jako czynnik determinujący sukces rynkowy firmy Łukasz Jarczak s. 311-316
Sponsoring w instytucjach kultury Dagmara Lis s. 317-324
Kreowanie wizerunku turystycznego za pomocą internetu na przykładzie wybranych miast Polski Katarzyna Orfin s. 325-334
Istota i miejsce marki we współczesnym marketingu Izabela Ostrowska s. 335-343
Zastosowanie marketingu społecznego w realizacji zadań własnych administracji samorządu gminnego Paweł Szeremet s. 345-353
Badania typu foresight w Polsce Monika Wojtkiewicz s. 355-362
Wpływ kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych na rynek nieruchomości w Polsce Aleksandra Chłodowska s. 365-372
Kredyt w procesie zadłużania się gospodarstw domowych Krzysztof Drobiński s. 373-383
Analiza płynności finansowej wybranych banków komercyjnych w latach 2008-2009 Gabriela Gurgul s. 385-397
Wycena według wartości godziwej jako odpowiedź na wyzwania współczesnej rachunkowości Arkadiusz Jankowski s. 399-408
Aktywność obywatelska społeczeństwa na szczeblu lokalnym Magdalena Konopelko s. 409-418
Preferencje inwestora lokowania wolnych środków w spółkach giełdowych na gruncie amerykańskim Joanna Kowalska-Cherek s. 419-426
Nowa wartość kredytu - kredyty proekologiczne Magdalena Lazarek-Janowska s. 427-432
Potrzeba opodatkowania dochodów pochodzących z nieujawnionych źródeł Wojciech Leoński s. 433-443
Regulacje ustawowe z punktu widzenia członków II filaru systemu emerytalnego w Polsce Elżbieta Ociepa-Kicińska s. 445-454
Awans zawodowy nauczyciela a planowanie kosztów realizacji zadań oświatowych w świetle obowiązujących przepisów prawa Grzegorz A. Olkowski s. 455-464
Wartość spółek notowanych na GPW S.A. w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem sektora budowlanego Agnieszka Opałka s. 465-476
Unijna gospodarka w świetle prawodawstwa wspólnotowego - znaczenie i wpływ dyrektyw MIFID na kształt i funkcjonowanie rynku finansowego w Polsce Łukasz Pawłyszyn s. 477-487
Instytucje finansowe a rozwój handlu i współpracy gospodarczej między Polską a Chinami Monika Pettersen s. 489-496
Europeizacja systemu zamówień publicznych w Polsce Magdalena Potapińska s. 497-508
Komunalna gospodarka mieszkaniowa w gminach jako ważny element polityki społecznej państwa Beata Sadowska s. 509-518
Analiza skuteczności strategii inwestycyjnych opartych na średnich kroczących dla rynku kontraktów terminowych na indeks WIG 20 Krzysztof Sopoćko s. 519-529
Wybrane zagadnienia ekonomii polskiego sektora publicznego Mirosław Starzyński s. 531-543
Rekomendacja T - szanse i zagrożenia Agnieszka Strycharczyk s. 545-554
Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach - próba oceny Agnieszka Szewczuk s. 555-565
Zmiany świadomości ekonomicznej w polskich gospodarstwach domowych: definicje i istota finansów osobistych Paweł Sztuczka s. 567-576