Znaleziono 9 artykułów

Grzegorz Pawłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metafizyka myślenia - syntetycznie o kwestii 'myślenie', czy myślenie specjalistyczne = Metaphysics of Thinking - Synthetically about the Issue, "Thinking" or "Specialized Thinking" Grzegorz Pawłowski s. 51-59
Wyzwania i rozwój branży celulozowo-papierniczej na przykładzie tektury falistej Grzegorz Pawłowski s. 75-85
Od ‚ψάλτης‘ do ‚כנוֹרִ◌‘? Od ‚pslates‘ do ‚psalty‘? Dowody empiryczne pracy poznawczej tłumacza – autora polskich neologizmów specjalistycznych z zakresu hymnografii i muzyki bizantyjskiej Grzegorz Pawłowski s. 95-114
"Diskurse als Mittel und Gegenstände der Germanistik. Materialien der Jahrestagung und internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten (Olsztyn, 8.-10. Mai 2009)", Grucza Franciszek/Pawłowski Grzegorz Hans-Jörg Schwenk Franciszek Grucza (aut. dzieła rec.) Grzegorz Pawłowski (aut. dzieła rec.) Utri Reinhold (aut. dzieła rec.) s. 149-155
Problem użycia terminu "konotacja", jego rozumienia oraz statusu ontologicznego konotacji Grzegorz Pawłowski s. 173-186
"Konnotationen oder konventionelle Implikaturen?", Urszula Topczewska, Frankfurt am Main [etc.] 2012 : [recenzja] Grzegorz Pawłowski Urszula Topczewska (aut. dzieła rec.) s. 201-206
Koncepcja Business Process Reengineering jako determinanta sukcesu współczesnych przedsiębiorstw Grzegorz Pawłowski s. 227-237
Kryzys : globalne przyczyny a możliwe polskie rozwiązania na tle działań gospodarek innych krajów Grzegorz Pawłowski s. 253-262
"Mensch – Sprachen – Kulturen", Beiträge und Materialien der internationalen wissenschaftlichen Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten 25.–27. Mai 2012, Grzegorz Pawłowski, Magdalena Olpińska-Szkiełko, Silvia Bonacchi (Hg.), Warszawa 2012 : [recenzja] Marcelina Kałasznik Silvia Bonacchi (aut. dzieła rec.) Magdalena Olpińska-Szkiełko (aut. dzieła rec.) Grzegorz Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 329-335