Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Izabela Ostrowska Grażyna Rosa s. 5
Marketing a koncepcja biznesowa Janusz Olearnik Mirosława Pluta-Olearnik s. 9-22
Rola kreatywności w funkcjonowaniu organizacji usługowych Andrzej Raszkowski s. 23-31
Jakość usług i metody jej pomiaru Urszula Chrąchol Kamila Peszko s. 33-43
Efekty zarządzania logistyczno-marketingowego w przedsiębiorstwie Adam Rudzewicz s. 45-54
Ewolucja łańcucha wartości narodowych operatorów pocztowych w Unii Europejskiej Tomasz Sondej s. 55-64
Wybrane problemy marketingu usług transportowych Ferdynand Reiss s. 65-77
Metodologiczne podstawy istoty potencjału marketingowego linii lotniczej Svitlana Petrovska Tetiana Shkoda s. 79-91
Strategie konkurowania na rynku ochrony zdrowia w Polsce – próba identyfikacji Katarzyna Szalonka s. 93-105
The factors creating internet shops’ image in the opinion of "young adults" Leszek Grabowska-Garczyńska s. 109-120
Marketing wirusowy w przedsiębiorstwach usługowych Joanna Kos-Łabędowicz s. 121-131
Konsekwencje kształtowania przekazów reklamowych z wykorzystaniem technik manipulacji Izabela Ostrowska s. 133-143
Ocena strona internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii jako narzędzia komunikacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi Lech Rak s. 145-156
E-produkt w nowoczesnej firmie Daniel Szostak s. 157-165
Innowacje marketingowe na rynku usług pocztowych Grzegorz Szymański s. 167-177