Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 5
Konsument na jednolitym rynku cyfrowym Anna Dąbrowska Mirosława Janoś-Kresło s. 9-18
Odwiedziny w centrach handlowych – zmiany w strukturze celów i preferencji konsumenckich Marcin Gąsior s. 19-27
Zachowania konsumentów na rynku markowej odzieży Joanna Newerli-Guz s. 29-36
Zmiany w zachowaniach konsumentów na rynku turystycznym w erze społeczeństwa twórczego Ewa Markiewicz Agnieszka Niezgoda s. 37-45
Zmiany nawyków żywieniowych w zachowaniach dekonsumpcyjnych Wanda Patrzałek s. 47-56
Współzależność notyfikacji w zakresie nowego podejścia z krajów zachodniej i wschodniej Unii Europejskiej Marcin Pigłowski s. 57-65
Zachowania konsumpcyjne kobiet przez pryzmat zmian zachodzących w otoczeniu marketingowym Joanna Pikuła-Małachowska s. 67-75
Konsumpcjonizm na rynku kosmetyków Agnieszka Rybowska s. 77-87
Innowacje architektoniczne w polskim handlu a zachowanie konsumentów Karolina Orzeł Grażyna Śmigielska s. 89-99
Idea Fair Trade: w kierunku odpowiedzialnej konsumpcji Katarzyna Wasilik s. 101-109
Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce Magdalena Dołhasz s. 113-125
Zachowania prosumpcyjne i etnocentryczne konsumentów niepełnosprawnych – wybrane zagadnienia Magdalena Maciaszczyk s. 127-137
Gender marketing w świadomości wybranej grupy młodych konsumentów na podstawie badań Anna Niedzielska s. 139-148
Podróżujące rodziny, czyli jak towarzystwo dzieci różnicuje zachowania konsumentów turystów Renata Seweryn s. 149-159
Postmodernistyczny konsument a społeczność wokół marki Monika Skorek s. 161-169
Polityka kreowania prozdrowotnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży Katarzyna Szalonka s. 171-181
Konsument zrównoważony jako segment odniesienia dla działań marketingowych przedsiębiorstwa Iwona Wilk s. 183-191
Seniorzy jako segment konsumencki w usługach gastronomicznych Romuald Zabrocki s. 193-205
Ocena jakości usług restauracyjnych na przykładzie kawiarni w Lublinie Piotr Blicharz s. 209-217
Zachowania polskich i angielskich konsumentów na rynku herbaty Przemysław Dmowski Joanna Dąbrowska Maria Śmiechowska s. 219-228
The impact of income and place of living on health behaviors in a range of oral hygiene on the basis of the surveyed patients Leszek Grabarczyk Jolanta Świderska s. 229-241
Rodzaje i wpływ działań marketingowych kreujących lojalność klientów firmy telekomunikacyjnej Maria Grzybek Wiesław Szopiński s. 243-251
Jakość usług marketingowych w Polsce w perspektywie menedżerów przedsiębiorstw korzystających z nich Robert Nowacki s. 253-262
Preferencje i motywy wyboru zakładu ubezpieczeń na życie przez klientów indywidualnych Beata Nowatorska-Romaniak s. 263-271
Przyczynowość w badaniach marketingowych Adam Sagan s. 273-283
Bojkotowanie produktu a preferencje wartości konsumentów Grzegorz Zasuwa s. 285-294