Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa s. 5-6
Struktura i kultura organizacyjna firm kolejowych w świetle konkurencyjności ich działań Karolina Lubieniecka-Kocoń s. 9-16
Strategiczny i operacyjny controlling w marketingu na eurorynku Marcin Komor s. 17-27
Franchising jako strategia rozwoju przedsiębiorstw usługowych Mirosława Pluta-Olearnik s. 29-37
Uwarunkowania formalnoprawne produkcji żywności tradycyjnej w Polsce Lech Rak s. 39-48
Konsolidacja i prywatyzacja publicznych przedsiębiorstw świadczących usługi pocztowe Tomasz Sondej s. 49-57
Kulturowe aspekty międzynarodowych negocjacji handlowych Anna Szałajewska s. 59-66
Znaczenie kredytu handlowego jako źródła obcego finansowania firm sektora MSP Hanna Soroka s. 69-77
Koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim - wprowadzenie do problematyki Daniel Szostak s. 79-87
Media społecznościowe w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw Joanna Kos-Łabędowicz s. 91-99
Kluczowe kompetencje menedżera marketingu w kontekście wdrożenia ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Anna Krajewska-Smardz s. 101-110
Aktywność promocyjna gospodarstw agroturystycznych jako wyraz marketingowej orientacji podmiotów turystycznych (na przykładzie województwa podkarpackiego) Wiesława Kuźniar s. 111-120
Wykorzystanie wybranych narzędzi informatycznych w budowaniu relacji z klientami Izabela Ostrowska Wojciech Ostrowski s. 121-131
Targi turystyczne jako narzędzie promocji miasta na przykładzie Giżycka Adam Rudzewicz s. 133-141
Wykorzystanie instrumentów promocyjnych w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Modernlight Wiesław Szopiński s. 143-151
Wpływ częstości ekspozycji logo na jego zapamiętywalność Julita Isalska s. 155-163
Znaczenie zaangażowania społecznego firmy w kształtowaniu tożsamości marki Justyna Krawczyk-Sokołowska s. 165-172
Kreowanie marki w sporcie Agnieszka Rak s. 173-181
Kreowanie silnej marki produktu jako źródła przewagi konkurencyjnej Grażyna Rosa s. 183-191