Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Beata Filipiak s. 5-6
Internacjonalizacja jako szansa rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw Hanna Czaja-Cieszyńska s. 9-18
Ewolucja podejścia do wartości firmy w polskim prawie bilansowym Małgorzata Cieciura s. 19-30
Strategiczna karta wyników jako instrument wspierania przedsiębiorczości Konrad Kochański s. 31-37
Fuzje i przejęcia – strategia szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa Małgorzata Porada-Rochoń Anna Owidia Surmacz s. 39-47
Specjalne strefy ekonomiczne jako forma interwencji państwa wspierająca rozwój przedsiębiorczości Magdalena Zioło s. 49-60
Kryzysy bankowo-finansowe na świecie: przypadek Szwecji i USA Robert Rumiński s. 61-69
Europejska inicjatywa JEREMIE: wybrane aspekty wdrożenia w województwie zachodniopomorskim Jerzy Ruszała s. 71-80
Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji przez jednostki samorządu terytorialnego Marek Dylewski s. 83-93
Instytucjonalne i pozainstytucjonalne działania samorządu gminnego na rzecz wspierania lokalnej przedsiębiorczości Beata Filipiak s. 95-104
Stymulowanie rozwoju gospodarczego przez samorząd lokalny na przykładzie instrumentów polityki budżetowej stosowanych w mieście Szczecin Magdalena Kogut-Jaworska s. 105-113
Gospodarka finansowa miasta w kontekście metropolizacji przestrzeni: wybrane aspekty Andrzej Łuczyszyn s. 115-127
Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej Ewa Markowska-Bzducha s. 129-137
Czynniki ograniczające efektywność aktywnej polityki rynku pracy: wybrane kwestie Sławomira Kańduła Ilona Kijek s. 139-147
Zadłużenie samorządu terytorialnego a dług publiczny w Polsce i Unii Europejskiej Piotr Kania s. 149-163
Analiza potrzeb kulturowych klientów na przykładzie badań ankietowych w szczecińskich teatrach Grażyna Rosa s. 165-174