Znaleziono 1 artykuł

Julita Isalska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ częstości ekspozycji logo na jego zapamiętywalność Julita Isalska s. 155-163