Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Stan i perspektywy rozwoju e-handlu w Polsce Anetta Barska s. 11-22
Wpływ czynników globalnych i lokalnych na zachowania strategiczne sieci handlu detalicznego Katarzyna Bilińska-Reformat s. 23-36
Marketing usług a prawa konsumentów Anna Dąbrowska Mirosława Janoś-Kresło s. 37-50
Aktualne trendy w zarządzaniu marką w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych Magdalena Grębosz s. 51-63
Handel detaliczny na eurorynku − internacjonalizacja i koncentracja Marcin Komor s. 65-77
Zarządzanie międzynarodowymi markami w chińskim otoczeniu rynkowym – aspekty translacyjne i kulturowe Jarosław Linka s. 79-93
Analiza regresji dla liczby systemów i placówek franczyzowych w Polsce Marcin Pigłowski s. 95-109
Marketing światły jako kierunek rozwoju marketingu usług transportowych Grażyna Rosa s. 111-121
Informacyjne wspomaganie zarządzania nowym asortymentem produktów Ireneusz Piotr Rutkowski s. 123-140
Kierunki rozwoju formatów handlu detalicznego w Polsce i w Niemczech Katarzyna Szalonka Grażyna Ullrich s. 141-152
Marka instytucji finansowych a jakość udzielanych rekomendacji giełdowych Rafał Czyżycki s. 155-166
Jakość jako czynnik budujący przewagę konkurencyjną na rynku usług kurierskich Przemysław Dmowski Magdalena Zelmańska Maria Śmiechowska s. 167-180
Nowe kanały komunikacji w usługach medycznych – wybrane problemy Jolanta Duda s. 181-194
Technologie informatyczne w przedsiębiorstwach TSL Joanna Dyczkowska s. 195-208
Wybrane aspekty marketingu w działalności lubelskich biur podróży Grzegorz Godlewski Jarosław Żbikowski s. 209-222
International orientation and strategies of service companies in foreign markets Mirosława Pluta-Olearnik s. 223-233
Wykorzystanie marketingu społecznie odpowiedzialnego w sferze usług Anetta Pukas s. 235-246
Miejsce wartości dla klienta w kształtowaniu modeli biznesowych krajowych producentów marek własnych detalistów Zbigniew Spyra s. 247-263
Narzędzia marketingu mix wykorzystywane przez spółki doradztwa finansowego w Polsce Krzysztof Waliszewski s. 265-279
Znaczenie segmentacji nabywców dla skuteczności działań promocyjnych w handlu detalicznym Kazimierz Cyran Sławomir Dybka s. 283-293
Postrzeganie oferty sklepów dyskontowych przez klientów handlu detalicznego Piotr Cyrek s. 295-310
Znane twarze w kreowaniu wizerunku marki na przykładzie sieci handlowych Magdalena Daszkiewicz Sylwia Wrona s. 311-325
Działania marketingowe małych i średnich przedsiębiorstw na tle przemian strukturalnych zachodzących w handlu na przykładzie województwa lubuskiego Mariola Michałowska s. 327-339
Społeczna odpowiedzialność systemów franczyzowych branży FMCG – zarys problemu Karolina Orzeł s. 341-349
Konsumenci jako źródło wiedzy dla tworzenia strategii innowacji krajowych przedsiębiorstw handlowych – wyniki badań empirycznych Beata Reformat s. 351-363
Innowacyjne narzędzia w polskim handlu internetowym Grzegorz Szymański s. 365-374
Private brand in the positioning strategies of FMCG retailers in Poland Magdalena Stefańska Grażyna Śmigielska s. 375-385
Sposoby przekazywania informacji o cenach i ich percepcja we współczesnym handlu detalicznym Paweł Waniowski s. 387-402
Restrukturyzacja gospodarki a wybrane aspekty marketingu relacyjnego Regina Klimkowska s. 405-416
Praktyki z zakresu pracy jako obszar adaptacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu Małgorzata Lotko s. 417-429
Kulturowe modele zachowań w biznesie na przykładzie Chin i Szwecji Karolina Łopacińska s. 431-444
Produkt czy usługa? : wpływ bezpośrednich relacji przedsiębiorstw z klientami na ofertę firmy Miłosz Łuczak s. 445-455
Kapitał kliencki organizacji usługowej odpowiedzialnej społecznie: poznawczy wymiar rozwijania relacji z klientami z uwzględnieniem ochrony wartości środowiskowych Dariusz Oczachowski s. 457-470
Zarządzanie relacjami z klientem jako kluczowe narzędzie kontaktu banku z usługobiorcami Józef Perenc s. 471-483
Rozwój pracowników w małym przedsiębiorstwie Ewa Rak s. 485-493
Rola personelu obsługi bezpośredniej w procesie współtworzenia wartości w bankowości detalicznej Izabela Szlis s. 495-508
Trener biznesu wsparciem dla decydenta Janusz Śnihur s. 509-519
Społeczna odpowiedzialność biznesu w budowaniu konkurencyjności polskich i szwedzkich przedsiębiorstw Tomasz Gutowski Michał Igielski Monika Zajkowska s. 521-532
Rola i zadania apteki ogólnodostępnej w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu Konrad Żak s. 533-548