Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa s. 5-6
Wybrane aspekty marketingu wewnętrznego Elżbieta Jadwiga Biesaga-Słomczewska Krystyna Iwańska-Knop s. 9-22
Position of banks in Poland in the world banking system Krystyna Brzozowska s. 23-34
Rzetelność współczesnych firm usługowych elementem budowania relacji partnerskich: wyniki kontroli Inspekcji Handlowej Anna Dąbrowska s. 35-46
Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych firm deweloperskich Katarzyna Fita s. 47-60
Małe firmy handlowe – pozycja, strategie, perspektywy rozwoju Urszula Kłosiewicz-Górecka s. 61-72
Znaczenie łańcuchów dostaw we współczesnej gospodarce Barbara Kos s. 73-88
Przedsiębiorczość jako element nowoczesnej orientacji szkoły wyższej Janusz Olearnik s. 89-98
Marketing in creating and sustaining competitive advantage of retailers Grażyna Śmigielska s. 99-109
Komunikacja marketingowa w organizacjach klastrowych w Polsce Magdalena Małachowska s. 113-122
Tworzenie więzi między konsumentem a marką w serwisie Facebook Agnieszka Rak s. 123-133
Formy komunikacji Polaków na podstawie badań pokoleń Y, X i baby boomers Grażyna Rosa s. 135-145
Inbound marketing jako model komunikacji rynkowej: podejście analityczne i wskaźniki skuteczności Adam Sagan Emilia Smolak-Lazano s. 147-157
Społeczność internetowa jako odbiorca komunikacji marketingowej jednostek samorządu terytorialnego Agnieszka Smalec s. 159-171
Wpływ społeczeństwa informacyjnego na działania marketingowe przedsiębiorstw hotelarskich Daniel Szostak s. 173-183