Znaleziono 43 artykuły

Agnieszka Smalec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 5
Wstęp Agnieszka Smalec s. 5
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 5
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 5
Wstęp Agnieszka Smalec s. 5
Wstęp Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec Marzena Wanagos s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Leszek Gracz Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Leszek Gracz Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 9
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 9
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 9
Znaczenie sprzedaży osobistej w jednostkach samorządu terytorialnego Agnieszka Smalec s. 149-160
Społeczność internetowa jako odbiorca komunikacji marketingowej jednostek samorządu terytorialnego Agnieszka Smalec s. 159-171
Konsument jako aktywny uczestnik komunikacji marketingowej w Internecie Agnieszka Smalec s. 171-181
Gry miejskie oraz questing jako formy komunikacji i kreowania wizerunku regionu Agnieszka Smalec s. 193-205
Analiza witryn internetowych wybranych miast wojewódzkich Agnieszka Smalec s. 199-210
Społeczność lokalna jako ambasador marki na przykładzie Szczecina Agnieszka Smalec Piotr Wachowicz s. 201-212
Znaczenie Internetu w komunikacji marketingowej jednostek samorządu terytorialnego Agnieszka Smalec s. 215-227
Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla rozwoju regionu Agnieszka Smalec s. 231-244
Jarmarki jako forma promocji produktów tradycyjnych Agnieszka Smalec s. 253-266
Social media w komunikacji marketingowej podmiotów rynkowych Agnieszka Smalec s. 255-264
Kampanie reklamowe w komunikacji samorządu z otoczeniem Agnieszka Smalec s. 307-318
Reklama zewnętrzna w komunikacji marketingowej miast i regionów Agnieszka Smalec s. 399-410
E-administration as a mean of communication between government bodies and their environment Agnieszka Smalec s. 405-417
Komunikacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego a społeczeństwo informacyjne Agnieszka Smalec s. 425-433
Rola komunikacji w rozwoju koncepcji partnerstwa w regionach Agnieszka Smalec s. 489-502
Współpraca partnerska regionów : wybrane przykłady Agnieszka Smalec s. 570-578
Rola społeczności internetowych w komunikacji marketingowej Agnieszka Smalec s. 579-588
Kreowanie, wdrażanie i komunikacja marki regionu na przykładzie miasta Szczecina Agnieszka Smalec Piotr Wachowicz s. 673-682