Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Dariusz Dąbrowski Grażyna Rosa s. 5
Postawy nabywców finalnych wobec nowych produktów spożywczych Sebastian Białoskurski s. 11-21
The country-of-origin effect in the selected transport services Monika Boguszewska-Kreft Ewa Magier-Łakomy Katarzyna Sokołowska s. 23-34
Postrzeganie uczciwości cen a rekomendacje oferty i skłonność do zakupu Ilona Bondos s. 35-47
Determinanty zakupu usług ubezpieczeniowych przez osoby powyżej 50. roku życia Bogumił Czerwiński s. 49-59
Portret polskiego e-konsumenta i jego zachowania Jakub Dąbrowski s. 61-70
Postrzeganie ryzyka wiązanego z zakupami online – analiza zmian w latach 2013–2015 Marcin Gąsior s. 71-82
Ocena wybranych aplikacji mobilnych w opinii użytkowników Krzysztof Kubiak s. 83-93
Transfer znaczeń a kreowanie wartości marki w gospodarce sieciowej w aspekcie S-DLogic Wioleta Kucharska s. 95-106
Kluczowe czynniki determinujące zachowania konsumenckie na przykładzie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego Katarzyna Liczmańska s. 107-118
Konsumenci niepełnosprawni w obliczu wybranych trendów nowej konsumpcji w świetle badań własnych Magdalena Maciaszczyk s. 119-128
Kryteria wyboru produktu i miejsca zakupu przy korzystaniu z porównywarki cenowej Radosław Mącik s. 129-140
Badanie lojalności klientów biur podróży Izabela Michalska-Dudek s. 141-152
Uwarunkowania uczestnictwa w tzw. ride sharing (wspólnych przejazdach) – wyniki badań użytkowników BlaBlaCar Agnieszka Małecka Maciej Mitręga s. 153-164
Wpływ segmentacji rynku na koncepcję produktu agroturystycznego Maria Grzybek Wiesław Szopiński s. 165-176
Marketingowe kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw Krzysztof Andruszkiewicz s. 179-190
Orientacja międzynarodowa przedsiębiorstwa w kontekście strategii marketingowej na przykładzie przedsiębiorstw sektora żywnościowego z Wielkopolski Agata Budzyńska-Biernat s. 191-201
Związki między gromadzeniem, udostępnianiem i stosowaniem informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów Dariusz Dąbrowski s. 203-214
Formy outsourcingu na rynku usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu lotniczego Edyta Drajska Małgorzata Wach-Kloskowska s. 215-227
Etyka marketingu – czy marketing jest etyczny? Anna Drapińska s. 229-239
Możliwe obszary współpracy podmiotów sektora TSL z organizacjami pozarządowymi w ramach poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Teresa Gądek-Hawlena s. 241-251
Paradygmat marketingu analitycznego i jego główne wskaźniki dla marketera Grażyna Golik-Górecka s. 253-263
Big data koniecznością współczesnego marketingu Magdalena Graczyk-Kucharska s. 265-277
Marketing w województwie pomorskim na początku drugiej dekady XXI wieku na tle marketingu w kraju Stanisław Kaczmarczyk s. 279-291
Kompetencje menedżera podmiotu leczniczego Eliza Dąbrowska Monika Matecka Jolanta Sielska s. 293-304
Wewnętrzna ocena dokonywana przez kadrę kierowniczą jako narzędzie zarządzania w podmiotach leczniczych na przykładzie szpitala klinicznego Eliza Dąbrowska Monika Matecka Jolanta Sielecka Joanna Zdanowska s. 305-315
Inteligentny system transportowy w mieście na przykładzie Białegostoku Ewelina Julita Tomaszewska s. 317-329
Otoczenie instytucjonalne a innowacyjność przedsiębiorstw Julita E. Wasilczuk s. 331-343
Wymagania kompetencyjne w zawodzie marketingowca – przygotowanie do zawodu a realia rynkowe (studenci Sylwia Wrona s. 345-357
Marketing zrównoważony – od tradycyjnego do innowacyjnego nurtu zarządzania marketingowego Monika Zajkowska s. 359-370
Innowacje produktowe w branży motoryzacyjnej w Polsce – wyniki badań Bogna Pilarczyk Anna Rogala Krzysztof Żywanowski s. 371-381
Czynniki wpływające na wybór miejsca dokonywania zakupu na rynku serów żółtych na przykładzie serów długodojrzewających Marek Agnowski Katarzyna Domańska s. 385-397
Zastosowanie cross-dockingu w logistyce dystrybucji na przykładzie firmy InPost Mirosław Antonowicz Artur Kikuła s. 399-409
Systemy telematyczne jako wsparcie zarządzania flotą pojazdów w transporcie drogowym – studium przypadku Ewa Badzińska Szymon Cichorek s. 411-422
Nowoczesne kanały dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych Agnieszka Bojanowska Agata Magdalena Wójcik s. 423-434
Tradycyjne i nowoczesne kanały dystrybucji wykorzystywane w procesie świadczenia usług ubezpieczeniowych dojrzałym konsumentom Bogumił Czerwiński s. 435-446
Zarządzanie logistyczną obsługą klienta Joanna Dyczkowska s. 447-458
Handel hybrydowy w umacnianiu pozycji rynkowej supermarketów w Polsce Krystyna Iwańska-Knop Dagmara Skurpel s. 459-471
Innowacje w logistyce łańcucha dostaw żywności Małgorzata Juchniewicz s. 473-482
Analiza porównawcza handlu tradycyjnego i elektronicznego Katarzyna Budzyńska Katarzyna Domańska Agnieszka Komor s. 483-495
E-logistyka dystrybucji a czynnik ludzki w procesie kształtowania wartości marki – ujęcie praktyczne Radosław Drozd Wioleta Kucharska s. 497-507
Proces przyjęcia dostawy a obsługa klienta – przykład branży odzieżowej Renata Brajer-Marczak Barbara Mróz-Gorgoń s. 509-520
Logistyczny proces wyboru dostawcy w tworzeniu marki własnej produktów spożywczych: analiza działalności polskich firm spożywczych na rynku afrykańskim Radosław Drozd Michał Szymański s. 521-531
Formułowanie strategii logistycznych a umiejscowienie punktu rozdziału popytu zależnego i niezależnego Adam Wieczorek s. 533-544
Zastosowanie klasycznych metod prognozowania popytu w logistyce dużych sieci handlowych Natalia Wojciechowska Andrzej Wojciechowski s. 545-555