Znaleziono 16 artykułów

Barbara Kos

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Systemy informatyczne w tworzeniu wartości dodanej w usługach sektora TSL (transport-spedycja-logistyka) Barbara Kos s. 49-58
Znaczenie łańcuchów dostaw we współczesnej gospodarce Barbara Kos s. 73-88
Zarządzanie ryzykiem podczas realizacji projektów informatycznych Grzegorz Dydkowski Barbara Kos s. 73-81
Rozwój e-administracji w lokalnym i regionalnym transporcie zbiorowym na przykładzie Śląskiej Karty Usług Publicznych Barbara Kos s. 117-130
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) – mit czy rzeczywistość? Barbara Kos s. 143-157
Nowoczesne rozwiązania w usługach publicznych na przykładzie miejskiej karty elektroniczne Barbara Kos s. 147-159
System dynamicznej informacji jako informatyczne narzędzie udostępniania informacji pasażerom w publicznym transporcie zbiorowym Barbara Kos s. 147-158
Przeobrażenia sieci dystrybucji biletów miejskiego transportu zbiorowego w procesach wdrażania elektronicznych systemów poboru opłat Grzegorz Dydkowski Barbara Kos s. 205-216
Modelowanie ruchu jako narzędzie zarządzania ruchem w transporcie miejskim Grzegorz Dydkowski Barbara Kos s. 231-242
Wykorzystanie wybranych instrumentów gospodarki elektronicznej w łańcuchu dostaw Barbara Kos Anita Mutwil s. 298-306
Znaczenie personelu w sektorze usług TSL Barbara Kos s. 325-338
Nowoczesne instrumenty komunikacji z pasażerem w publicznym transporcie zbiorowym Barbara Kos s. 357-374
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora TSL na przykładzie DB Schenker Barbara Kos s. 440-449
Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (transport-spedycja-logistyka) Barbara Kos s. 587-595
E-biznes w sektorze TSL : (Transport - Spedycja - Logistyka) Barbara Kos s. 665-672
Obszary wykorzystania e-biznesu w logistyce Barbara Kos s. 683-690