Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 5
Wykorzystanie środków informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej na przykładzie polskich miast Ewelina Burzec-Burzyńska Zuzanna Kłos s. 9-19
Problemy związane z tworzeniem zdalnych zespołów Joanna Kłos s. 21-27
Wykorzystanie narzędzi informatycznych do zwiększenia efektywności zarządzania magazynem Dominika Król-Smętak Karolina Zajac s. 29-36
Elektroniczna wymiana danych (EDI) jako atrybut współczesnego społeczeństwa informacyjnego Maciej Milanowicz s. 37-47
Informacja jako determinanta skutecznego realizowania procesów zachodzących w logistycznym łańcuchu dostaw Mariusz Sowa s. 49-59
Wyszczuplanie przedsiębiorstw TSL jako element wspomagający system informacyjny Dorota Szemiot-Trzepałko s. 61-70
Rozwój e-turystyki w Polsce na przykładzie biura podróży Travelplanet.pl Kamila Mańko Aneta Wolna s. 73-82
Wymiar informacji w biznesie na przykładzie firmy Realbud Sp. z o.o. w Szczecinie Łukasz Marzantowicz s. 83-92
Zindywidualizowana komunikacja marketingowa w turystyce - studium przypadku Sylwia Nissel s. 93-101
Współczesne formy komunikacji w marketingu - guerilla marketing Arkadiusz Piosik s. 103-111
Wiedza w organizacji sieciowej Małgorzata Smolska s. 113-127
Anomalie w kształtowaniu się notowań kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną na rynku Forex Rafał Balina s. 131-137
Znaczenie instytucji pośrednictwa finansowego w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Krzysztof Drobiński s. 139-149
Wykształcenie ludności a rozwój lokalny Bielska-Białej i powiatu bielskiego Jacek Lewicki s. 151-164
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego jako instrument wspierający wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu Arkadiusz Marchewka s. 165-174
Memetyka w finansach osobistych Bartosz Musiał s. 175-185
Rozwój społeczeństwa informacyjnego jako czynnik wzrostu gospodarczego województwa zachodniopomorskiego Anna Karolina Owczarzak s. 187-200
Znaczenie informacji w funkcjonowaniu zakładu budżetowego "X" w świetle badań empirycznych Beata Sadowska s. 201-214
M-banking jako element ICT społeczeństwa informacyjnego Paweł Sztuczka s. 215-226
Zaufanie do instytucji bankowo-finansowych w kontekście wyzwań współczesnego społeczeństwa informacyjnego: spojrzenie z punktu widzenia skutków globalnego kryzysu finansowego Monika Pettersen Małgorzata Tereszczyk-Kaczmarek s. 227-235
Wiedza i innowacje jako czynniki rozwoju regionalnego w świetle wybranych teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego Łukasz Wróblewski s. 237-249
Financial capability - zdolność zarządzania finansami osobistymi Marta Zdanowska s. 251-260