Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 5
Brand of the investment fund companies and risk of an investment at a capital market for an individual investor Rafał Czyżycki s. 9-22
Выбранные аспекты управления маркетинговыми рисками туристических предприятий Ema Halawach Aliaksandr Rubakhau s. 23-35
Istota innowacji w aspekcie ewoluującego otoczenia Joanna Hernik s. 37-47
Uwarunkowania rozwoju polskich przedsiębiorstw deweloperskich Elżbieta Kanak Mirosława Pluta-Olearnik s. 49-57
Globalizacja jako przyczyna zmian płac realnych Regina Klimkowska s. 59-73
Dylematy niezależnych i sieciowych przedsiębiorstw handlowych w okresie chwiejnego rozwoju gospodarczego Urszula Kłosiewicz-Górecka Katarzyna Wasilik s. 75-87
Kondycja przemysłu motoryzacyjnego i jego wpływ na pozostałe gałęzie gospodarki Wioleta Łagowska s. 89-102
Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw na przykładzie wybranych firm chińskich Karolina Łopacińska s. 103-117
Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw regionu podkarpackiego Sylwester Makarski s. 119-133
Na korzyść albo na niekorzyść – wykorzystywanie wybranych koncepcji w praktyce marketingowej Dariusz Oczachowski s. 135-148
Korzyści z przynależności do systemu franczyzowego w branży FMCG – wyniki badań w województwie małopolskim Karolina Orzeł s. 149-159
Analiza zalet i wad korzystania z usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie opinii konsumentów Izabela Ostrowska s. 161-171
Usługi wynajmu aut osobowych szansą racjonalizacji kosztów firm Józef Perenc s. 173-185
Współpraca małej firmy z siecią handlową – aspekty marketingowe Stanisław Skowron s. 187-196
Innowacje w procesie globalizacji przedsiębiorstw handlu detalicznego Grażyna Śmigielska s. 197-205
Szanse i zagrożenia jakości życia w społeczeństwie informacyjnym Halina Świeboda s. 207-215
Rola perspektywy czasowej w zadłużeniu gospodarstw domowych: ujęcie behawioralne Marcin Koziński Beata Świecka s. 217-230
Satysfakcja klienta i pracownika w służbie zdrowia na przykładzie prywatnego szpitala oraz przychodni Piotr Blicharz Agata Dziduch s. 233-244
Motywacja pracowników oraz satysfakcja klientów w świetle badań empirycznych lubelskiego sektora galerii handlowych Łukasz Brych Przemysław Grobel Łukasz Skowron s. 245-257
Diagnoza zasobów ludzkich i perspektywy zatrudnienia w przedsiębiorstwach handlu detalicznego Piotr Cyrek s. 259-271
Relacje z bezpośrednim przełożonym jako czynnik motywacji do pracy Anna Dolot s. 273-282
Wpływ kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku Jacek Dziwulski s. 283-293
Komunikacja interpersonalna w procesie obsługi klienta Agnieszka Rybowska s. 295-305
Modele zarządzania tożsamością organizacyjną Magdalena Rzemieniak s. 307-317
Wstępne badania marketingowe w cyklu innowacyjnym nowego opakowania Stanisław Kaczmarczyk s. 321-331
Badania satysfakcji klienta a badanie mystery shopping – relacje substytucyjne czy komplementarne? Magdalena Kalińska-Kula s. 333-342
Ujęcie macierzowe w prognozowaniu liczby notyfikacji w systemie RAPEX wobec wybranych kategorii produktów Marcin Pigłowski s. 343-356