Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Determinanty wyboru placówki handlu detalicznego żywnością w ujęciu dynamicznym Piotr Cyrek s. 11-21
Orientacja na klienta w gospodarstwach agroturystycznych - zarys problemu Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz s. 23-33
Przekształcenie firmy usługowej w organizację zorientowaną na klienta - studium przypadku OPEC Gdynia Marek Grzybowski s. 35-46
Partycypacja jako nowa faza w rozwoju marketingu Sabina Kauf s. 47-58
Etyczne dylematy działań marketingowych w chińskim otoczeniu rynkowym Jarosław Linka s. 59-73
Wyzwania i rozwój branży celulozowo-papierniczej na przykładzie tektury falistej Grzegorz Pawłowski s. 75-85
Bezpieczeństwo i funkcjonalność szybkiego przelewu a dokonywanie płatności w sklepie internetowym Marcin Pigłowski s. 87-97
Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw usługowych na rynkach zagranicznych - wyniki badań Mirosława Pluta-Olearnik s. 99-112
Aktywność przedsiębiorstw na rzecz zwiększania życiowej wartości klienta - wyniki badań empirycznych Agata Sudolska s. 113-124
Wpływ otoczenia na zachowania podmiotów na rynku farmaceutycznym Katarzyna Szalonka Mariusz Szalonka Grażyna Ullrich s. 125-139
Rola koncepcji marketingowej w zarządzaniu innowacjami Barbara Dojewska s. 143-156
Ranking informatycznych systemów wspomagających globalną dystrybucję usług turystycznych Jarosław Becker Kamila Mańko Monika Stankiewicz s. 157-171
Marketing szkół wyższych - nowe wyzwania strategiczne Tomasz Domański s. 173-183
Działania marketingowe polskich przedsiębiorstw 4 świadczących usługi zagospodarowujące czas wolny Beata Kolny s. 185-198
Marketing usług transportowych - kierunki rozwoju Grażyna Rosa s. 199-209
Zmiany sposobu kształtowania cen publicznych operatorów pocztowych Tomasz Sondej s. 211-224
Różnicowanie cen jako wyraz orientacji na klienta Paweł Waniowski s. 225-238
Działania kujawsko-pomorskich małych przedsiębiorstw w dobie kryzysu Maciej Zastępowski s. 239-248
Tożsamość i wizerunek podmiotów leczniczych na przykładzie wybranych szpitali klinicznych w Poznaniu Maria Danuta Głowacka Ewa Jakubek Monika Matecka Piotr Stawny s. 251-263
Wpływ merchandisingu producenta na kształtowanie wizerunku jego marki Małgorzata Gotowska Anna Jakubczak s. 265-275
The perception of co-branding products by customers Magdalena Grębosz s. 277-287
Pozycjonowanie jako źródło przewagi konkurencyjnej uczelni w warunkach niżu demograficznego Hanna Hall s. 289-301
Morfologia marki organizacji niekomercyjnych na przykładzie polskich teatrów Joanna Hernik s. 303-316
Działania marketingowe kreuj ące wizerunek ekologicznych gospodarstw rolnych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Jolanta Kondratowicz-Pozorska s. 317-326
Silna marka jako kluczowy instrument budowania przewagi konkurencyjnej w sektorze alkoholi wysokoprocentowych Katarzyna Liczmańska s. 327-338
Strategie marek w agrobiznesie Stanisław Minta s. 339-350
Resources and competences - their role in shaping the image of franchise networks Barbara Mróz-Gorgoń s. 351-365
Batalia o zmianę wizerunku Telekomunikacji Polskiej i przyczyny jej porażki Alina Oczachowska s. 367-383
Kreowanie ofert specjalnych w obiektach hotelarskich a wydłużanie sezonu turystycznego Katarzyna Orfin Marta Sidorkiewicz Aneta Wolna-Samulak s. 385-396
Marka i jej wartość z punktu widzenia franczyzobiorców Karolina Orzeł s. 397-407
Kształtowanie wizerunku i tożsamości szkół wyższych jako działanie budujące przewagę konkurencyjną Kamila Peszko s. 409-419
Badania marketingowe w praktyce przedsiębiorstw regionu łódzkiego Bogdan Gregor Magdalena Kalińska-Kula s. 423-434
Badania cen nowych produktów Stanisław Kaczmarczyk s. 435-449
Internetowe źródła informacji w decyzjach nabywczych konsumentów Joanna Kos-Łabędowicz s. 451-462
Podejście strukturalne w badaniach usług na rynku telefonii mobilnej - modele APIM Magdalena Kowalska-Musiał s. 463-474
Marketer wspierający w systemie informacji marketingowej organizacji usługowej Dariusz Oczachowski s. 475-489
Neuromarketing - nowe możliwości rozwoju współczesnego marketingu Joanna Hołub Józef Perenc Anna Szwajlik s. 491-503
Wartość dla klienta w ujęciu prakseologicznym - założenia teoretyczne i metody badawcze Adam Sagan s. 505-517
Wykorzystanie badań etnograficznych w kreowaniu marki Monika Skorek s. 519-533