Znaleziono 10 artykułów

Urszula Kłosiewicz-Górecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sferze handlu w Polsce w okresie spowolnienia gospodarczego Urszula Kłosiewicz-Górecka s. 17-29
Partnerstwo i komunikacja między podmiotami rynku pracy Urszula Kłosiewicz-Górecka s. 37-47
Małe firmy handlowe – pozycja, strategie, perspektywy rozwoju Urszula Kłosiewicz-Górecka s. 61-72
Dylematy niezależnych i sieciowych przedsiębiorstw handlowych w okresie chwiejnego rozwoju gospodarczego Urszula Kłosiewicz-Górecka Katarzyna Wasilik s. 75-87
Formaty stacjonarnego handlu detalicznego FMCG w Polsce - stan i kierunki rozwoju Urszula Kłosiewicz-Górecka s. 89-105
Relacje między uczestnikami łańcucha dostaw żywności – ocena stanu i działań podejmowanych dla ograniczania nieuczciwych praktyk handlowych Urszula Kłosiewicz-Górecka s. 205-216
Relacje partnerskie przedsiębiorstw handlowych z klientami biznesowymi i konsumentami Urszula Kłosiewicz-Górecka s. 258-265
Źródła informacji dla innowacji w sektorze usług Urszula Kłosiewicz-Górecka s. 327-337
Społeczna odpowiedzialność handlu - moda czy wyzwanie na miarę czasów? Urszula Kłosiewicz-Górecka Bożena Słomińska s. 409-421
Strategie przedsiębiorstw handlowych w okresie chwiejnego ożywienia gospodarczego Urszula Kłosiewicz-Górecka s. 561-571