Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa s. 5-6
Marketing społeczny jako wsparcie dla strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa firmy branży lotniczej Piotr Adamczyk s. 9-17
Wykorzystanie wizerunku osób publicznych w działaniach reklamowych polskich miast i województw Marcin Gębarowski s. 19-29
Rynek badań marketingowych w Polsce – oceny, prognozy, problemy Hanna Hall s. 31-41
Wykorzystanie banerów reklamowych w działaniach marketingowych w Internecie Joanna Kos s. 43-49
Informacja pasażerska jako jeden z elementów marketingu wspomagających usługi komunikacji miejskiej Łukasz Kosobucki s. 51-59
Marka w komunikacji marketingowej Jarosław A. Kowalski s. 61-70
Rola i funkcje marketingu w realizacji programów TEN-T Karolina Lubieniecka-Kocoń s. 71-80
Innowacje w kreowaniu instrumentów marketingu mix przez nowoczesny bank internetowy (na przykładzie mBanku) Izabela Ostrowska s. 81-92
Możliwości social media – znajomość pojęć a użytkowanie Urszula Chrąchol Kamila Peszko s. 93-102
Czynniki decydujące o sile marki na podstawie rankingu marek polskich Grażyna Rosa s. 103-110
Sponsoring w polskim sporcie prezentowany w telewizji z uwzględnieniem struktury widowni Tomasz Sondej s. 111-119
Kształtowanie produktu oraz oferty usług reklamowych jako sposób dotarcia i zaspokojenia potrzeb na rynku przedsiębiorstw Anna Szwajlik s. 121-132
Znaczenie lojalności i narzędzia jej kreowania w niszowych instytucjach kulturalnych (na przykładzie kin studyjnych) Kamila Szymańska s. 133-142
Bariery zachowań nabywczych na rynku produktów ekologicznych Lucyna Witek s. 143-151
Zjawiska kryzysowe w wybranych obszarach funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej Piotr Czajka Maria Danuta Głowacka s. 155-163
Rozwój nowoczesnych systemów informatycznych w ochronie zdrowia wyzwaniem dla kształcą- cych kadry medyczne i młodą medyczną kadrę menedżerską Anna Frankowska Alicja Głowacka-Rębała s. 165-176
Zarządzanie jakością w budowaniu przewagi konkurencyjnej w branży usług logistycznych na przykładzie DB Schenker Cezary Gradowicz s. 177-185
Co-branding jako forma współpracy przedsiębiorstw Magdalena Grębosz s. 187-193
Certyfikowany system zarządzania jakością jako wyróżnik konkurencyjności na rynku B2B w Polsce Anna Krawczyk s. 195-202
Metoda studium przypadku w pracach badawczych młodych naukowców z zakresu nauk o zarządzaniu Marek Matejun s. 203-213
Droga na GPW SA poprzez alternatywny system obrotu Magdalena Mosionek-Szweda s. 215-226
Podstawowe elementy teorii optymalizacji: wybrane praktyczne modele wymiany pojazdów samochodowych w przedsiębiorstwach transportowych Ferdynand Reiss s. 227-237
Strategiczny wymiar społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa Agata Rudnicka s. 239-245
Finansowanie inwestycji turystycznych – wybrane zagadnienia Daniel Szostak s. 247-257
Usługi świadczone przez jednostki naukowe jako odpowiedź na rynkowe potrzeby sektora mikro- i małych przedsiębiorstw Rafał Szymański s. 259-269