Znaleziono 10 artykułów

Grażyna Śmigielska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Innowacje marketingowe w handlu detalicznym Sylwia Wiśniewska Grażyna Śmigielska s. 57-70
Innowacje architektoniczne w polskim handlu a zachowanie konsumentów Karolina Orzeł Grażyna Śmigielska s. 89-99
Marketing in creating and sustaining competitive advantage of retailers Grażyna Śmigielska s. 99-109
Uwarunkowania rozwoju systemów franchisingowych w handlu detalicznym w Polsce Grażyna Śmigielska s. 117-125
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firm handlowych: podejście pozycyjne Grażyna Śmigielska s. 187-197
Innowacje w procesie globalizacji przedsiębiorstw handlu detalicznego Grażyna Śmigielska s. 197-205
Private brand in the positioning strategies of FMCG retailers in Poland Magdalena Stefańska Grażyna Śmigielska s. 375-385
Marka własna przedsiębiorstw handlowych czynnikiem rozwoju ich relacji partnerskich z producentami Grażyna Śmigielska s. 396-402
Marketing społecznie zaangażowany - mariaż marketingu i społecznej odpowiedzialności Grażyna Śmigielska s. 459-469
Transnarodowe korporacje handlowe i ich wpływ na gospodarkę krajów goszczących Grażyna Śmigielska s. 689-699