Znaleziono 13 artykułów

Daniel Szostak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czynniki endogeniczne gminy jako podstawa rozwoju przestrzeni turystycznej na przykładzie gminy Moryń Daniel Szostak s. 59-71
Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – wprowadzenie do problematyki Daniel Szostak s. 63-76
Koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim - wprowadzenie do problematyki Daniel Szostak s. 79-87
Regionalne uwarunkowania polityki marketingowej przedsiębiorstw hotelarskich Daniel Szostak s. 89-97
Strategia rozwoju turystyki jako narzędzie kreowania lokalnej marki turystycznej na przykładzie powiatu gryfińskiego Daniel Szostak s. 101-113
Potencjał obiektów hotelarskich w organizowaniu spotkań biznesowych w przestrzeni miejskiej - wprowadzenie do problematyki Daniel Szostak s. 107-116
E-produkt w nowoczesnej firmie Daniel Szostak s. 157-165
Wpływ społeczeństwa informacyjnego na działania marketingowe przedsiębiorstw hotelarskich Daniel Szostak s. 173-183
Nowoczesna sprzedaż usług hotelarskich jako efekt synergii działań promocyjnych i dystrybucyjnych w przestrzeni telekomunikacyjnej Daniel Szostak s. 187-195
Specyfika przestrzenna i infrastrukturalna funkcjonowania rynku usług turystycznych Daniel Szostak s. 189-199
Finansowanie inwestycji turystycznych – wybrane zagadnienia Daniel Szostak s. 247-257
Jakość jako narzędzie kształtowania produktu usługowego kwater wiejskich Daniel Szostak s. 261-271
Miejsce hotelarstwa w rozwoju lokalnego produktu turystycznego : analiza wybranych czynników zwiększających ruch turystyczny Daniel Szostak s. 269-277