Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Edyta Rudawska s. 7-8
Rozwój marketingu relacji z klientem strategicznym w przedsiębiorstwie Marcin Grzybek Wiesław Szopiński s. 11-18
Rola empatii w budowaniu lojalności relacyjnej klientów Dariusz Siemieniako s. 19-27
Korzyści z budowania relacji pomiędzy szkołą wyższą a studentami Anna Drapińska s. 29-36
Kształtowanie relacji między pracownikami hotelu a klientami na przykładzie Grupy Hotelowej Orbis Edyta Gołąb s. 37-45
Kształtowanie relacji z klientami Marta Juszczyk Daria Stankiewicz s. 47-54
Szanse i trudności w budowaniu lojalności polskich konsumentów za pomocą programów lojalnościowych Izabela Michalska-Dudek s. 55-66
Zmiany postaw klientów wobec programów lojalnościowych Piotr Kwiatek s. 67-75
Stworzenie i promocja pakietowych usług "skrojonych na miarę" jako metoda kształtowania postaw konsumentów regionalnych usług turystycznych Łukasz Jarczak s. 77-86
Podejście środków-celów w ocenie regionalnego zróżnicowania wartości dla klienta w obszarze usług okołosprzedażowych Grażyna Plichta Adam Sagan s. 87-98
Wpływ kultury chińskiej na kształtowanie relacji marketingowych Jarosław Linka s. 99-111
Podstawy kształtowania relacji z klientami urzędów publicznych w świetle idei dobrego rządzenia Aleksandra Makowska s. 113-121
Wpływ zachowań nabywczych konsumentów na zmianę zachowań rynkowych przedsiębiorstw w kontekście koncepcji społecznej odpowiedzialności Urszula Janeczek s. 123-134
Wpływ nowoczesnych technologii na zachowania konsumentów Anna Olejniczuk-Merta s. 137-145
Nowe technologie w badaniu zachowań nabywców – wymóg współczesności Jolanta Witek s. 147-157
Rola Internetu w kształtowaniu zachowań rynkowych polskich konsumentów Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak s. 159-171
Konsumenci wobec wschodzących technologii (przykład nanotechnologii) Jakub Jasiczak s. 173-180
Systemy informatyczne w zarządzaniu relacjami z klientami Artur Bokszański Włodzimierz Deluga Anna Wallis s. 181-191
Formy komunikacji nieformalnej online (e-WOM) Jolanta Tkaczyk s. 193-203
Zachowania konsumentów na rynku e-kultury w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (wynik badań) Mirosława Janoś-Kresło s. 205-218
E-commerce w państwach wysoko rozwiniętych (na przykładzie Szwajcarii) Marek Drzazga s. 219-229
Wykorzystanie skali DS dla oceny skłonności do dokonywania zakupów w Internecie Jan Mikołajczyk Tomasz Wanat s. 231-240
Wpływ Internetu na zachowania konsumenckie w działalności autoryzowanego przedstawiciela handlowego Plus GSM Krzysztof Siekan Leonid Worobjow s. 241-252
Ewolucja środowiska biznesowego i zachowania nabywców a nowy paradygmat biznesu Robert Kozielski s. 255-267
Zgodność oczekiwań klientów i elementów strategii marketingowych przedsiębiorstw handlu detalicznego Piotr Cyrek s. 269-281
Zmiany zachowań konsumenckich w kryzysie – mity czy fakty? Edyta Rudawska s. 283-292
Czynniki kształtujące zachowania personelu jednostek samorządu terytorialnego jako wewnętrznego klienta firmy Małgorzata Wiścicka s. 293-305
Zachowania konsumentów czynnikiem warunkującym strategie przedsiębiorstw turystycznych Zbigniew Zontek s. 307-315
Klient wewnętrzny prywatnej placówki służby zdrowia – najcenniejszy kapitał organizacji Marta Konodyba-Szymańska Przemysław Konodyba-Szymański s. 317-327
Prosument w procesie planowania marketingowego Katarzyna Rupik s. 331-342
Era prosumenta w edukacji Ewa Żmuda-Trzebiatowska s. 343-351
Zakres zaangażowania nabywców finalnych w przygotowywanie oferty rynkowej Agnieszka Izabela Baruk s. 353-364
Konsument – uczestnik procesu kreowania i rozwoju produktów żywnościowych Joanna Kaczorowska s. 365-374
Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku usług finansowych Sławomir Smyczek s. 375-385
Domocentryzm a wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku usług Agnieszka Lebiejko s. 387-396
Zachowania rynkowe młodych konsumentów w Internecie w świetle badań wybranej grupy studentów trójmiejskich uczelni publicznych Magdalena Brzozowska-Woś s. 397-410
Tendencje w zachowaniach konsumentów na rynku business to customer Aleksandra Radziszewska s. 411-421
Korzystanie z bankowości internetowej jako nowoczesnego kanału dystrybucji usług bankowych przez klientów z różnych grup wiekowych Małgorzata Kieżel s. 423-434