Znaleziono 5 artykułów

Janusz Olearnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marketing a koncepcja biznesowa Janusz Olearnik Mirosława Pluta-Olearnik s. 9-22
Współczesny marketing w turystyce i jego specyfika Janusz Olearnik s. 9-20
Przedsiębiorczość jako element nowoczesnej orientacji szkoły wyższej Janusz Olearnik s. 89-98
Atrybuty przedsiębiorczej uczelni w polskiej praktyce Janusz Olearnik Mirosława Pluta-Olearnik s. 139-148
Marketing a umiędzynarodowienie działalności usługowej Janusz Olearnik Mirosława Pluta-Olearnik s. 229-237