Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 5
Opakowanie jako źródło informacji o produktach żywnościowych Piotr Cyrek s. 9-21
Wzorce męskości w komunikacji marki Monika Hajdas s. 23-32
Podstawowa klasyfikacja komunikacji marketingowej Stanisław Kaczmarczyk s. 33-43
Reklama żywności – postawy i zachowania konsumentów Witold Kozirok s. 45-54
Praktyka informowania o jakości produktów w reklamie telewizyjnej Robert Maik s. 55-65
Wybrane aspekty marketingu w usługach turystycznych Alina Oczachowska s. 67-81
"Zyskowny klient" i "natrętna komunikacja" we współczesnym marketingu Dariusz Oczachowski s. 83-95
Kierunki rozwoju działań merchandisingowych w drugiej dekadzie XXI wieku Beata Tarczydło s. 97-105
Oddziaływanie rekomendacji blogerów na zamiar dokonania zakupów w internecie u młodych dorosłych Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka s. 109-120
Ambient marketing jako innowacyjna forma komunikacji z klientem Włodzimierz Deluga s. 121-132
Kreatywność w marketingu produktów sektora przemysłów kreatywnych Sławomir Kotylak s. 133-142
Wirtualizacja komunikacji marketingowej w kontekście przemian pokoleniowych i zmian stylów życia Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 143-154
Kreowanie wizerunku marki offline a online Aleksandra Całka Barbara Mróz-Gorgoń s. 155-166
Użytkownik social media i wzory jego zachowań konsumenckich na rynku turystyki muzealnej Agata Niemczyk s. 167-179
Rozwój internetowych zakupów grupowych Grzegorz Szymański s. 181-192
Determinanty skutecznych negocjacji biznesowych Magdalena Kalińska-Kula s. 195-204
Relacje między uczestnikami łańcucha dostaw żywności – ocena stanu i działań podejmowanych dla ograniczania nieuczciwych praktyk handlowych Urszula Kłosiewicz-Górecka s. 205-216
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw chińskich na rynku europejskim w kontekście budowania ich pozycji konkurencyjnej Karolina Łopacińska s. 217-231
Logistyka i marketing narzędziem doskonalenia funkcjonowania Polskiej Fundacji Ekologicznej Józef Perenc s. 233-243
Wpływ wejścia nowego podmiotu do lubelskiego sektora centrów handlowych na sposób postrzegania aktualnych graczy rynkowych Łukasz Skowron s. 245-255
Kluczowe procesy marketingowe i ich rola w kanale marketingowym Stanisław Skowron s. 257-265
Opinie menedżerów na temat barier działalności innowacyjnej przedsiębiorstw – wyniki badań Urszula Szulczyńska s. 267-276