Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Józef Perenc s. 7
Zachowania, postawy i opinie mieszkańców regionu zachodniopomorskiego wobec wybranych aspektów kultury konsumpcyjnej Augustyna Burlita s. 11-21
Opinie i postawy mieszkańców regionu szczecińskiego wobec tradycyjnych i nowoczesnych zachowań konsumpcyjnych Ewa Frąckiewicz s. 23-29
Profil klienta e-administracji w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej Anna Dąbrowska s. 31-43
Regionalne zróżnicowanie wydatków na towary i usługi konsumpcyjne w Polsce w latach 2002–2008 Andrzej Bajdak s. 45-57
Konsument w koncepcji marketingu ekologicznego Iwona Wilk s. 59-68
Klient na rynku usług oferowanych przez szkoły tańca Monika Tatarczuk s. 69-78
Wybrane zachowania nabywcze i żywieniowe młodych cudzoziemców-studentów uczelni poznańskich Anna Frankowska Paula Skrobańska s. 79-90
Tendencje w zachowaniach finansowych gospodarstw domowych Dariusz Fatuła s. 91-101
Zachowania i postawy wobec wybranych aspektów konsumpcji w zależności od deklarowanego stylu życia na przykładzie mieszkańców regionu zachodniopomorskiego Krzysztof Błoński s. 103-112
Reklama żywności a praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów Irena Ozimek s. 113-124
Doświadczenia i oczekiwania klientów wybranych banków spółdzielczych w Polsce Stanisław Borkowski Renata Stasiak-Betlejewska s. 127-136
Preferowane kanały dystrybucji w bankowości detalicznej (w świetle badań) Izabela Szlis s. 137-148
Preferencje klientów zakładów ubezpieczeń w wyborze kanału dystrybucji na przestrzeni lat 2007–2008 Agnieszka Chęcińska-Zaucha s. 149-158
Nowe rozwiązania w zakresie praw konsumenta na rynku usług pasażerskiego transportu kolejowego Mirosław Antkowicz Jan Tereszczuk s. 159-170
Specyfi ka zachowań młodych Polaków na rynku turystycznym (na podstawie wyników badań własnych) Renata Seweryn s. 171-182
Z badań nad zachowaniami i preferencjami turystycznymi w regionie opolskim – opinie opolan Sabina Kauf Agnieszka Tłuczak s. 183-193
Czynniki determinujące wybór oferty biura podróży – wyniki badania Joanna Petrykowska s. 195-202
Postawy i zachowania młodych konsumentów polskich i niemieckich na rynku żywności ekologicznej Izabela Liedtke Romuald Zabrocki s. 203-213
Preferencje konsumentów w zakresie wyboru miejsca nabywania żywności ekologicznej Magdalena Stefańska s. 215-226
Zachowania (pro)zdrowotne młodych e-pacjentów Aleksandra Krawczyńska s. 227-234
Czynniki warunkujące zachowania konsumenckie w ochronie zdrowia – wybrane zagadnienia Marcin Kautsch s. 235-245
Zachowania młodych konsumentów na rynku czekolady i batonów – wybrane aspekty Maria Jeznach Marzena Jeżewska-Zychowicz Małgorzata Kosicka-Gębska s. 247-258
Specyfika zachowań konsumenta w sporcie Piotr Matecki s. 259-272
Skutki światowego kryzysu gospodarczego dla indywidualnych konsumentów Krystyna Mazurek-Łopacińska s. 275-287
Ekonomiczne determinanty zachowań współczesnych nabywców Józef Perenc s. 289-308
Uwarunkowania zmian zachowań konsumentów na rynku żywności Mariola Grzybowska-Brzezińska s. 309-320
Determinanty zachowań konsumentów na polskim rynku żywności wygodnej Tomasz Olejniczak s. 321-331
Czynniki warunkujące kształtowanie postaw konsumenckich wobec marek własnych oraz ich wpływ na budowanie kapitału marki i wartości dla przedsiębiorstwa Agnieszka Witkowska s. 333-342
Zmiana zachowań konsumenckich i jej psychospołeczne uwarunkowania Marzena Jeżewska-Zychowicz s. 343-353
Rola uwarunkowań psychologicznych w kształtowaniu zachowań konsumentów na rynku turystycznym – wybrane aspekty Agata Niemczyk s. 355-365
Komunikacja nieformalna jako czynnik determinujący zakup produktów o zróżnicowanym ryzyku Aleksandra Burgiel s. 367-379
Satysfakcja a formy zachowań klienta w handlu detalicznym Grażyna Złotkowska s. 381-390
Czynniki motywujące konsumentów do zakupu ekologicznej żywności – wyniki badań bezpośrednich Jolanta Zrałek s. 391-400
Wpływ kultury na zachowania konsumenckie Karolina Zieba s. 401-411
Kultura regionalna i jej wpływ na zachowania konsumentów Magdalena Sobocińska s. 413-423
Zachowania i preferencje konsumentów na trójmiejskim rynku usług gastronomicznych w obliczu światowego kryzysu finansowego 2007–2009 Artur Bistram Tomasz Taraszkiewicz s. 425-436