Znaleziono 11 artykułów

Iwona Wilk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konsument w koncepcji marketingu ekologicznego Iwona Wilk s. 59-68
Konsument zrównoważony jako segment odniesienia dla działań marketingowych przedsiębiorstwa Iwona Wilk s. 183-191
Uwarunkowania rozwoju działalności ekoagroturystycznej w gospodarstwach ekologicznych Iwona Wilk s. 187-198
Komunikacja z rynkiem docelowym w ramach marketingu zrównoważonego Iwona Wilk s. 199-207
Aktywność marketingowa przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju Iwona Wilk s. 273-287
Komunikacja z klientem w ramach marketingu ekologicznego Małgorzata Keck-Wilk Iwona Wilk s. 298-307
Relacje partnerskie w usługach agroturystycznych Iwona Wilk s. 306-312
Ekoznakowanie w komunikacji marketingowej Iwona Wilk s. 393-401
Konsument na rynku usług ekoagroturystycznych Iwona Wilk s. 435-443
Marketing ekologiczny w społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Wilk s. 471-484
Społeczna odpowiedzialność biznesu a proekologiczna działalność przedsiębiorstwa na rynku Iwona Wilk s. 743-757