Znaleziono 5 artykułów

Maria Jeznach

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Promocja produktu turystycznego Sztolnie Walimskie Kamil Jarosz Maria Jeznach Grażyna Trętowska s. 95-106
Ujednolicenie systemu prezentacji danych i metodologii ich liczenia Bożenna Jakóbiak Maria Jeznach s. 119-135
Znaczenie personelu hotelu w budowaniu relacji z klientem : case study Maria Jeznach Natalia Niewęgłowska Agnieszka Tul-Kryszczuk s. 143-153
Zachowania młodych konsumentów na rynku czekolady i batonów – wybrane aspekty Maria Jeznach Marzena Jeżewska-Zychowicz Małgorzata Kosicka-Gębska s. 247-258
Nowe sposoby komunikacji marketingowej w handlu detalicznym żywnością Maria Jeznach Agata Przybyła Agnieszka Tul-Krzyszczuk Monika Świątkowska s. 337-346