Znaleziono 6 artykułów

Marzena Jeżewska-Zychowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postrzeganie żywności o działaniu prozdrowotnym jako determinanta zachowań nabywczych konsumentów Marzena Jeżewska-Zychowicz Iwona Kowalczuk s. 143-152
Innowacyjność konsumentów na rynku żywności Marzena Jeżewska-Zychowicz Iwona Kowalczyk s. 177-186
Zachowania młodych konsumentów na rynku czekolady i batonów – wybrane aspekty Maria Jeznach Marzena Jeżewska-Zychowicz Małgorzata Kosicka-Gębska s. 247-258
Perspektywy wykorzystania żywności etnicznej w gastronomii Ewa Babicz-Zielińska Marzena Jeżewska-Zychowicz s. 331-339
Zmiana zachowań konsumenckich i jej psychospołeczne uwarunkowania Marzena Jeżewska-Zychowicz s. 343-353
Obsługa kelnerska i dodatkowa oferta a gotowość konsumentów do korzystania z usług gastronomicznych Robert Gajda Marzena Jeżewska-Zychowicz s. 399-407