Znaleziono 8 artykułów

Monika Świątkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Public relations we współczesnym przedsiębiorstwie hotelarskim Ewa Świstak Monika Świątkowska s. 83-94
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kampanie promocyjne o charakterze promocji towarowej na rynku mleka w Polsce Monika Świątkowska s. 97-107
Znaczenie reklamy społecznej i ogólnej na rynku żywności w Polsce Monika Świątkowska s. 103-111
Zróżnicowanie przestrzenne bazy noclegowej jako determinanta ruchu turystycznego w Polsce Ewa Świstak Monika Świątkowska s. 201-210
Baza noclegowa jako element infrastruktury turystycznej na przykładzie województw regionu nadmorskiego Beata Sawicka Ewa Świstak Monika Świątkowska s. 279-289
Nowe sposoby komunikacji marketingowej w handlu detalicznym żywnością Maria Jeznach Agata Przybyła Agnieszka Tul-Krzyszczuk Monika Świątkowska s. 337-346
Wykorzystanie niestandardowych form komunikacji marketingowej na rynku żywności Katarzyna Nowak Monika Świątkowska s. 377-388
Badania postaw konsumentów na rynku usług turystycznych jako podstawa kształtowania strategii marketingowych przedsiębiorstw Monika Świątkowska s. 489-500