Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Magdalena Brzozowska-Woś Grażyna Rosa s. 7
Przełamanie stereotypizacji konsumentów-seniorów a implikacje dla marketingu Sylwia Badowska Anna Rogala s. 11-23
Mobilność, interaktywność i zaangażowanie użytkowników jako wyzwania współczesnej komunikacji w biznesie Ewa Badzińska s. 25-37
Prosumpcja jako trend konsumencki w opiniach potencjalnych prosumentów Agnieszka Izabela Baruk Anna Iwanicka s. 39-51
Satysfakcja i lojalność członkowska w kształtowaniu wizerunku klastra Bogusław Bembenek s. 53-66
Analiza postaw internautów wobec marki w mediach społecznościowych Magdalena Brzozowska-Woś s. 67-79
Satysfakcja klientów jako źródło sukcesu organizacji – studium przypadku Ewa Badzińska Edyta Gołąb-Andrzejak s. 81-91
Nowe trendy w marketingu w odbiorze młodych konsumentów na przykładzie wybranej grupy studentów Anna Niedzielska s. 93-103
Komunikacja w koncepcji marketingu 3.0 przez pryzmat sektora MSP w świetle badania własnego Joanna Pikuła-Małachowska s. 105-114
Wykorzystanie systemów CRM w marketingu miast – stan i perspektywy Anetta Pukas s. 115-127
Czynniki dyssatysfakcji z usług fryzjerskich Monika Ratajczak s. 129-140
Zastosowanie koncepcji customer engagement w branży odzieżowej Katarzyna Rupik s. 141-154
Implementing the consumer-based brand equity scale for beer brands – a Tyskie and Żywiec case study Bruno Schivinski Przemysław Łukasik s. 155-163
Wykorzystanie social media w zarządzaniu wizerunkiem marki w sytuacji kryzysowej Kinga Stopczyńska s. 165-176
Wykorzystanie narzędzi social media marketingu przez polskie organizacje pozarządowe w komunikacji z otoczeniem na rzecz promocji zdrowia Tomasz Holecki Karolina Sobczyk Magdalena Syrkiewicz-Świtała s. 177-185
Kreowanie wartości dla interesariuszy organizatorów imprez masowych – ujęcie modelowe Zygmunt Waśkowski s. 187-198
Analiza świadomości marek "produktów krajów karpackich" – wyniki badań bezpośrednich Elżbieta Wolanin-Jarosz s. 199-210
Nowe media w kreowaniu wizerunku organizacji Joanna Wyrwisz s. 211-220
Kobiety w wydziałach logistyki policji Beata A. Basińska Izabela Wiciak s. 223-235
Employer branding a CSR – bank jako pracodawca społecznie odpowiedzialny Dorota Bednarska-Olejniczak s. 237-250
System natychmiastowego przelewu BlueCash i jego promocja w Polsce Kamila Czarnowska s. 251-261
Smart marketing w służbie miast Magdalena Daszkiewicz s. 263-275
Marketing a społeczna odpowiedzialność biznesu – sprzeczne idee? Anna Drapińska s. 277-288
Marka South Coast Baltic jako inicjatywa promocji morskich portów jachtowych południowego wybrzeża bałtyku Marcin Forkiewicz s. 289-301
Kreowanie wizerunku małego przedsiębiorstwa na rzecz budowania relacji z partnerami w łańcuchu dostaw Waldemar Glabiszewski s. 303-314
Aplikacje mobilne jako innowacyjne narzędzie marketingu mobilnego na rynku żywności Anna Jasiulewicz s. 315-326
Critical comments on CSR of media organisations – between marketing and mission Jan Kreft s. 327-337
Budowa wizerunku wymiaru sprawiedliwości Przemysław Banasik Katarzyna Majchrzak s. 339-349
Dźwięk w przestrzeni handlowej Halina Portalska Marek Portalski s. 351-361
Instrumentarium marketingowe organizatora targów gospodarczych w procesie oddziaływania na zachowania wystawców – studium przypadku Anita Proszowska s. 363-375
BSC jako narzędzie realizacji celów społecznych i ekonomicznych instytucji zaufania publicznego na przykładzie uczelni wyższej Sylwia Krajewska Anna Stronczek s. 377-388
Przykłady działań marketingowych dotyczących promocji rynku luksusowych rejsów wycieczkowych w regionie Morza Bałtyckiego – studium przypadku Gdyni Tomasz Tarasewicz Piotr Wojdakowski s. 389-400
Czynniki determinujące obsługę klienta w przedsiębiorstwach rodzinnych – wyniki badań Ewa Więcek-Janka s. 401-413
Zarządzanie produktywnością naukową w kontekście budowania marki uczelni wyższej Maciej Mitręga Olgierd Witczak s. 415-424