Znaleziono 14 artykułów

Józef Perenc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Józef Perenc s. 7
Tendencje akceptacji zmian cen w międzynarodowych kolejowych przewozach pasażerskich Daria Mendyk Józef Perenc s. 31-40
Nowoczesne przedsiębiorstwo spedycyjne i transportowe na europejskim rynku Józef Perenc s. 95-104
Różnice w postrzeganiu marketingu w świetle badań studentów kierunków ekonomii i zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego Józef Perenc s. 112-120
Usługi wynajmu aut osobowych szansą racjonalizacji kosztów firm Józef Perenc s. 173-185
Istota modelowania hierarchicznego na potrzeby przewozów ładunków niebezpiecznych Józef Perenc s. 177-188
Finansowanie innowacji w Narodowej Strategii Spójności i Programie Infrastruktura i Środowisko Józef Perenc s. 211-226
Marketing i logistyka na potrzeby wsparcia ekologii w firmie Hans Aa Józef Perenc s. 223-233
Logistyka i marketing narzędziem doskonalenia funkcjonowania Polskiej Fundacji Ekologicznej Józef Perenc s. 233-243
Ocena przemian infrastruktury transportowej : od SPOT (2004-2006) do osi rozwojowych (2007-2013) Józef Perenc s. 282-310
Ekonomiczne determinanty zachowań współczesnych nabywców Józef Perenc s. 289-308
Strategia rozwoju morskiego portu Police w latach 2010-2020 Józef Perenc s. 419-429
Zarządzanie relacjami z klientem jako kluczowe narzędzie kontaktu banku z usługobiorcami Józef Perenc s. 471-483
Neuromarketing - nowe możliwości rozwoju współczesnego marketingu Joanna Hołub Józef Perenc Anna Szwajlik s. 491-503