Znaleziono 6 artykułów

Anna Szwajlik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój innowacji produktowych : rola konsumenta Anna Szwajlik s. 61-71
Kształtowanie produktu oraz oferty usług reklamowych jako sposób dotarcia i zaspokojenia potrzeb na rynku przedsiębiorstw Anna Szwajlik s. 121-132
Usługi profesjonalne w organizacjach klastrowych Magdalena Małachowska Anna Szwajlik s. 197-206
Obszary konkurowania w sektorze agencji reklamowych a wybór właściwej strategii przez lokalne agencje reklamowe Anna Szwajlik s. 307-315
Włączenie konsumentów w proces rozwoju innowacji produktowych przy wykorzystaniu mediów społecznościowych Anna Szwajlik Kamila Słupińska s. 363-372
Neuromarketing - nowe możliwości rozwoju współczesnego marketingu Joanna Hołub Józef Perenc Anna Szwajlik s. 491-503