Znaleziono 69 artykułów

Grażyna Rosa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Izabela Ostrowska Grażyna Rosa s. 5-6
Wstęp Grażyna Rosa s. 5-6
Wstęp Grażyna Rosa s. 5-6
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 5
Wstęp Grażyna Rosa agn Smalec s. 5
Wstęp Izabela Ostrowska Grażyna Rosa s. 5
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 5
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 5
Wstęp Dariusz Dąbrowski Grażyna Rosa s. 5
Wstęp Grażyna Rosa s. 5
Wstęp Grażyna Rosa s. 5-6
Wstęp Grażyna Rosa s. 5-6
Wstęp Grażyna Rosa Magdalena Rzemieniak s. 5
Wstęp Izabela Ostrowska Grażyna Rosa s. 5
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Magdalena Brzozowska-Woś Grażyna Rosa s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec Marzena Wanagos s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Izabela Ostrowska Grażyna Rosa Andrzej Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Leszek Gracz Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Leszek Gracz Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 9
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 9
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 9
Życie i dokonania prof. zw. dr. hab. Józefa Perenca : osiągnięcia naukowe i kierunki badań Grażyna Rosa s. 9-14
Wpływ różnic pokoleniowych na sposoby komunikacji Polaków Grażyna Rosa s. 43-51
Turystyka pielgrzymkowa polaków ze szczególnym uwzględnieniem Lourdes Grażyna Rosa s. 47-56
Promocja zasobów kolejowych przewozów pasażerskich na przykładzie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Grażyna Rosa s. 71-82
Rynek usług w województwie zachodniopomorskim - stan i perspektywy rozwoju Grażyna Rosa s. 81-92
Wpływ zmian pokoleniowych na nawyki komunikacyjne Polaków w zakresie telefonii tradycyjnej i mobilnej Grażyna Rosa s. 82-90
Analiza wartości reputacji oraz mocy marki na podstawie rankingu marek polskich Grażyna Rosa s. 87-99
Różnice kulturowe jako determinanta komunikacji w biznesie międzynarodowym Grażyna Rosa s. 89-96
Transport pasażerski w Polsce jako czynnik rozwoju turystyki krajowej Grażyna Rosa s. 99-112
Czynniki decydujące o sile marki na podstawie rankingu marek polskich Grażyna Rosa s. 103-110
Marketing światły jako kierunek rozwoju marketingu usług transportowych Grażyna Rosa s. 111-121
Czynniki kształtujące zachowania nabywców usług turystycznych na przykładzie badań rynku europejskiego Grażyna Rosa s. 123-135
Ocena zmian w zachowaniach nabywczych Polaków : miejsca, style i sposoby dokonywania zakupów Grażyna Rosa s. 123-131
Formy komunikacji Polaków na podstawie badań pokoleń Y, X i baby boomers Grażyna Rosa s. 135-145
Zachowania konsumentów na rynku pasażerskich usług transportowych Grażyna Rosa s. 135-148
Przeobrażenia w marketingu mix usług transportowych Grażyna Rosa s. 161-172
Analiza potrzeb kulturowych klientów na przykładzie badań ankietowych w szczecińskich teatrach Grażyna Rosa s. 165-174
Rozwój konkurencji na rynku usług transportowych : uwarunkowania i kierunki Grażyna Rosa s. 173-187
Kreowanie silnej marki produktu jako źródła przewagi konkurencyjnej Grażyna Rosa s. 183-191
Kształtowanie marki regionu na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Krzysztof Barczyk Grażyna Rosa s. 193-200
Marketing usług transportowych - kierunki rozwoju Grażyna Rosa s. 199-209
Zarządzanie wiedzą i informacją w przedsiębiorstwach usługowych Grażyna Rosa s. 223-232
Filozofia marki w aspekcie rozwoju turystyki na przykładzie miast i gmin województwa zachodniopomorskiego Grażyna Rosa s. 239-246
Moc i siła marki w usługach Grażyna Rosa s. 241-249
Marketing zewnętrzny przewoźnika kolejowego na rynku przewozów pasażerskich Grażyna Rosa s. 245-255
Znaczenie promocji w rozwoju turystyki w Wolińskim Parku Narodowym Grażyna Rosa s. 259-268
Pozycjonowanie a siła marki na podstawie rankingu marek polskich Grażyna Rosa s. 297-305
Rozwój centrów logistycznych w Polsce : źródła finansowania Grażyna Rosa s. 354-364
Znaczenie marki dla samorządu województwa zachodniopomorskiego Grażyna Rosa s. 363-372
Wartość reputacji i moc marki na rynku usług telekomunikacyjnych na podstawie rankingu marek polskich Grażyna Rosa s. 371-377
Profesjonalna informacja pasażerów jako czynnik rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw transportowych Grażyna Rosa s. 420-427
Komunikacja marketingowa na rynku usług transportowych Grażyna Rosa s. 431-441
Rozwój systemów informacyjnych jako warunek funkcjonowania podmiotów na współczesnym rynku Grażyna Rosa s. 527-534
Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Izabela Auguściak Grażyna Rosa s. 721-732