Znaleziono 12 artykułów

Leszek Gracz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Leszek Gracz Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Wstęp Leszek Gracz Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 9
Loyalty of “young adults” towards internet shops Leszek Gracz s. 39-49
Postawy e-konsumentów wobec płatności za usługi internetowe Leszek Gracz s. 63-72
Perceived purchase risk as a barrier in "young adults" online shopping Leszek Gracz s. 101-115
The evaluation of the use of mobile apps by citizens of Polish voivodeships cities Leszek Gracz s. 135-146
The meaning of smartphones for marketing communication Leszek Gracz s. 165-172
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kreowanie wizerunku placówki medycznej a jej konkurencyjność na rynku usług zdrowotnych Leszek Gracz Jolanta Świderska s. 359-365
Wybrane czynniki wpływające na zachowania e-konsumentów w Polsce Leszek Gracz s. 389-398
Kryteria analizy społeczności wirtualnych Leszek Gracz Marcin Hundert s. 455-462
Zmiany w modelach biznesowych przedsiębiorstw internetowych oferujących treści i usługi klientom indywidualnym Leszek Gracz s. 463-471
Możliwości wykorzystania zjawiska społeczności internetowych (Web 2.0) w komunikacji marketingowej Leszek Gracz s. 523-529