Znaleziono 11 artykułów

Joanna Kos-Łabędowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Media społecznościowe w działaniach marketingowych firm i pomiar ich skuteczności Joanna Kos-Łabędowicz s. 33-41
Oczekiwania konsumentów względem internetowych źródeł informacji – wyniki badań Joanna Kos-Łabędowicz s. 51-60
Media społecznościowe w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw Joanna Kos-Łabędowicz s. 91-99
Marketing wirusowy w przedsiębiorstwach usługowych Joanna Kos-Łabędowicz s. 121-131
Działania promocyjne związane z koncepcją zrównoważonej mobilności miejskiej Joanna Kos-Łabędowicz s. 131-142
ICT jako narzędzie ułatwiające komunikację organizatorów transportu publicznego z otoczeniem Joanna Kos-Łabędowicz s. 159-169
Wykorzystanie mediów społecznościowych przez organizacje non profit Joanna Kos-Łabędowicz s. 161-170
Use of social media by public transport operators Joanna Kos-Łabędowicz s. 173-181
    Zacytuj
  • Udostępnij
Znaczenie nowoczesnych technologii w działalności MŚP Joanna Kos-Łabędowicz s. 189-198
Znaczenie internetowych źródeł informacji w wyborach konsumenckich – wyniki badań Joanna Kos-Łabędowicz s. 201-214
Internetowe źródła informacji w decyzjach nabywczych konsumentów Joanna Kos-Łabędowicz s. 451-462