Znaleziono 17 artykułów

Tomasz Sondej

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konsolidacja i prywatyzacja publicznych przedsiębiorstw świadczących usługi pocztowe Tomasz Sondej s. 49-57
Przewagi i luki konkurencyjne Poczty Polskiej Tomasz Sondej s. 51-61
Ewolucja łańcucha wartości narodowych operatorów pocztowych w Unii Europejskiej Tomasz Sondej s. 55-64
Regulacja reklamy telewizyjnej w świetle przepisów prawa Unii Europejskiej Tomasz Sondej s. 97-102
Sponsoring w polskim sporcie eksponowany w telewizji Tomasz Sondej s. 101-108
Sponsoring w polskim sporcie prezentowany w telewizji z uwzględnieniem struktury widowni Tomasz Sondej s. 111-119
Zmiany sposobu kształtowania cen publicznych operatorów pocztowych Tomasz Sondej s. 211-224
Komunikacja organizacji pozarządowej z otoczeniem Tomasz Sondej s. 213-224
Lokowanie produktu w przekazach audiowizualnych w kontekście regulacji prawnych Unii Europejskiej Tomasz Sondej s. 255-260
Preferencje nabywców instytucjonalnych usług publicznego operatora pocztowego w Polsce Tomasz Sondej s. 277-286
Regulacja audiowizualnych przekazów handlowych w świetle przepisów prawa Unii Europejskiej Tomasz Sondej s. 378-387
Rynek telewizji naziemnej i bariery jego rozwoju Tomasz Sondej s. 463-472
Ocena cząstkowych przewag i luk konkurencyjnych publicznego operatora pocztowego Tomasz Sondej s. 513-522
Pomiar oczekiwań nabywców usług pocztowych metodą map preferencji Tomasz Sondej s. 519-528
Naziemna telewizja cyfrowa jako nowoczesne medium komunikacji masowej Tomasz Sondej s. 659-667
Ekspansja publicznych operatorów pocztowych na rynkach wewnętrznym i zagranicznych Tomasz Sondej s. 671-679
Rynek telewizji naziemnej i jego bariery w integracji z elektronicznymi rynkami informacyjnymi Tomasz Sondej s. 697-703