Znaleziono 21 artykułów

Mirosława Pluta-Olearnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsce marketingu we współczesnej organizacji – charakter zmian Mirosława Pluta-Olearnik s. 2-18
    Zacytuj
  • Udostępnij
Marketing a koncepcja biznesowa Janusz Olearnik Mirosława Pluta-Olearnik s. 9-22
Zmiany strategii marketingowych w dobie społeczeństwa informacyjnego Mirosława Pluta-Olearnik s. 11-29
Wdrażanie nowych strategii marketingowych w instytucjach badawczych i naukowych Mirosława Pluta-Olearnik s. 17-30
Franchising jako strategia rozwoju przedsiębiorstw usługowych Mirosława Pluta-Olearnik s. 29-37
International orientation in the strategy of scientific and research institutions Mirosława Pluta-Olearnik s. 39-52
Orientacja międzynarodowa w strategii instytucji naukowych i badawczych Mirosława Pluta-Olearnik s. 41-53
Uwarunkowania rozwoju polskich przedsiębiorstw deweloperskich Elżbieta Kanak Mirosława Pluta-Olearnik s. 49-57
Implementing new marketing strategies in scientific and research institutions Mirosława Pluta-Olearnik s. 83-96
Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw usługowych na rynkach zagranicznych - wyniki badań Mirosława Pluta-Olearnik s. 99-112
Badanie zachowań firm oferujących usługi na rynku zagranicznym Mirosława Pluta-Olearnik s. 105-118
Atrybuty przedsiębiorczej uczelni w polskiej praktyce Janusz Olearnik Mirosława Pluta-Olearnik s. 139-148
Relacje uczelni z rynkiem pracy z perspektywy absolwentów Anna Krajewska-Smardz Mirosława Pluta-Olearnik s. 157-171
Umiędzynarodowienie komunikacji uczelni w wirtualnej przestrzeni Mirosława Pluta-Olearnik s. 171-181
Internationalization of the service sector : marketing approach Mirosława Pluta-Olearnik s. 175-185
International orientation and strategies of service companies in foreign markets Mirosława Pluta-Olearnik s. 223-233
Marketing a umiędzynarodowienie działalności usługowej Janusz Olearnik Mirosława Pluta-Olearnik s. 229-237
Strategia marketingowa przedsiębiorstwa a identyfikacja kluczowych czynników jego sukcesu Magdalena Murzyn Mirosława Pluta-Olearnik s. 235-244
Marketing uczelni wspierający rozwój i komercjalizację badań Mirosława Pluta-Olearnik s. 280-289
Wykorzystanie Internetu w komunikacji uczelni z absolwentami w świetle badań Anna Krajewska-Smardz Mirosława Pluta-Olearnik s. 363-375
Usługi a wartość poszerzona dla klienta na przykładzie rynku wyposażenia i dekoracji wnętrz Mirosława Pluta-Olearnik s. 397-405