Znaleziono 2 artykuły

Karolina Lubieniecka-Kocoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Struktura i kultura organizacyjna firm kolejowych w świetle konkurencyjności ich działań Karolina Lubieniecka-Kocoń s. 9-16
Rola i funkcje marketingu w realizacji programów TEN-T Karolina Lubieniecka-Kocoń s. 71-80