Znaleziono 10 artykułów

Barbara Iwankiewicz-Rak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kierunki zmian działań marketingowych organizacji pozarządowych Barbara Iwankiewicz-Rak s. 9-17
Usługi społeczne : kryteria wyboru miejsca i formy konsumpcji Barbara Iwankiewicz-Rak s. 25-35
Zachowania indywidualnych darczyńców jako konsumentów na rynku organizacji charytatywnych Barbara Iwankiewicz-Rak s. 53-64
Istota organizacji pozarządowych jako podmiotów świadczących usługi społeczne Barbara Iwankiewicz-Rak s. 118-128
Orientacja marketingowa organizacji pozarządowych – główne cechy Barbara Iwankiewicz-Rak s. 201-214
Marka w usługach rekreacyjnych : znaczenie i kształtowanie Barbara Iwankiewicz-Rak Agnieszka Rak s. 231-241
Partnerstwo organizacji non profit i firm biznesu Barbara Iwankiewicz-Rak s. 243-250
Partnerstwo organizacji pozarządowych i administracji terenowej : cechy i znaczenie Barbara Iwankiewicz-Rak s. 247-255
Usługi rekreacyjne fitness : cechy usług jako wartości dla klienta Barbara Iwankiewicz-Rak Agnieszka Rak s. 347-355
Tendencje zmian koncepcji fundraisingu jako efekt ewolucji otoczenia Barbara Iwankiewicz-Rak s. 669-681