Znaleziono 10 artykułów

Rafał Klóska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Statystyczna analiza rozwoju regionalnego w Polsce Rafał Klóska s. 9-20
Brand of the region in context of socio-economic development in Poland Rafał Klóska s. 19-27
Proinnowacyjna gospodarka regionalna w Polsce Rafał Klóska s. 21-28
Wpływ czynników społeczno-politycznych na działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych Rafał Czyżycki Rafał Klóska s. 33-42
Gospodarka regionalna oparta na wiedzy i innowacjach Rafał Klóska s. 75-84
Koncepcje szacowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych jednostek samorządu terytorialnego Stanisław Flejterski Ireneusz Jaźwiński Rafał Klóska s. 77-96
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce Rafał Klóska s. 113-120
Proinnovative Regionalentwicklung in Polen Rafał Klóska s. 201-211
Ewolucja struktury podmiotowej rynku w Polsce Rafał Czyżycki Rafał Klóska s. 311-320
Stan obecny i perspektywy rozwoju liczby abonentów telefonii komórkowej w Polsce w ujęciu statystycznym Rafał Czyżycki Rafał Klóska s. 541-548