Znaleziono 6 artykułów

Magdalena Maciaszczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Selected problems in marketing research on consumers with motor disabilities Magdalena Maciaszczyk s. 19-25
Konsumenci niepełnosprawni w obliczu wybranych trendów nowej konsumpcji w świetle badań własnych Magdalena Maciaszczyk s. 119-128
Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo : sytuacja na rynku pracy Magdalena Maciaszczyk s. 123-132
Zachowania prosumpcyjne i etnocentryczne konsumentów niepełnosprawnych – wybrane zagadnienia Magdalena Maciaszczyk s. 127-137
CSR szansą dla osób niepełnosprawnych Magdalena Maciaszczyk s. 159-167
Wybrane aspekty zarządzania lojalnością klientów niepełnosprawnych ruchowo Magdalena Maciaszczyk s. 427-436