Znaleziono 12 artykułów

Urszula Szulczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strategie konkurencyjne wyższych uczelni w Polsce Urszula Szulczyńska s. 75-83
Innowacje przyrostowe jako źródło postępu technologicznego w gospodarce opartej na wiedzy Maria Majewska Urszula Szulczyńska s. 101-109
Lojalność nabywców wobec produktów do podstaw pielęgnacji człowieka – wyniki badań ankietowych Dominika Naguszewska Urszula Szulczyńska s. 107-121
Przedsiębiorczość korporacyjna jako podstawa innowacyjności organizacji Urszula Szulczyńska s. 130-138
Charakterystyka klientów na rynku badań rynkowych i marketingowych : wyniki badań ankietowych Kamila Czaczyk-Medeksa Urszula Szulczyńska s. 145-158
E-commerce w Polsce i w Niemczech : analiza wybranych różnic Alicja Kubicka Urszula Szulczyńska s. 161-168
Podejście przedsiębiorstw do badań rynkowych i marketingowych na przykładzie firm z powiatu bydgoskiego i z miasta Bydgoszczy Kamila Czaczyk-Medeksa Urszula Szulczyńska s. 257-266
Zarządzanie procesami dzielenia się wiedzą dla potrzeb działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa Urszula Szulczyńska s. 259-273
Opinie menedżerów na temat barier działalności innowacyjnej przedsiębiorstw – wyniki badań Urszula Szulczyńska s. 267-276
Preferencje lekarzy wobec formy sprzedaży osobistej stosowanej przez firmy farmaceutyczne- wyniki badań Agata Sokołowska Urszula Szulczyńska s. 369-381
Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci w świetle badań ankietowych Monika Kulon Urszula Szulczyńska s. 369-378
E-commerce w Polsce i Niemczech : wyniki badań ankietowych Alicja Kubicka Urszula Szulczyńska s. 659-673