Znaleziono 6 artykułów

Lucyna Witek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zjawisko greenwashingu a zachowania konsumentów Lucyna Witek s. 123-134
Bariery zachowań nabywczych na rynku produktów ekologicznych Lucyna Witek s. 143-151
Postawy i zachowania prozdrowotne pokolenia Z w świetle badań pierwotnych Katarzyna Szalonka Lucyna Witek s. 189-196
Typologia konsumentów na rynku produktów ekologicznych Lucyna Witek s. 209-217
Zmiany zachowań nabywczych na rynku produktów ekologicznych Lucyna Witek s. 379-385
Wpływ ekologicznych funkcji opakowań na zachowania konsumentów Lucyna Witek s. 759-770