Znaleziono 2 artykuły

Katarzyna Walkowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Samorząd gospodarczy jako partner samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki lokalnej i regionalnej Katarzyna Walkowiak s. 97-108
Kościół trwał niezłomnie... trwa i trwać będzie... Katarzyna Walkowiak s. 123-135