Znaleziono 9 artykułów

Hanna Hall

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Student jako klient” – dylemat procesu marketyzacji współczesnych uczelni Hanna Hall s. 15-23
Rynek badań marketingowych w Polsce – oceny, prognozy, problemy Hanna Hall s. 31-41
Social media as a relationship marketing tool of modern university Hanna Hall Kamila Peszko s. 41-56
Absolwenci jako podmiot badań marketingowych polskich uczelni Hanna Hall s. 51-61
Etyczne aspekty badań marketingowych – perspektywa firmy badawczej Hanna Hall s. 53-61
Satysfakcja konsumenta jako przedmiot badań marketingowych Hanna Hall s. 235-242
Pozycjonowanie jako źródło przewagi konkurencyjnej uczelni w warunkach niżu demograficznego Hanna Hall s. 289-301
Metody pomiaru satysfakcji studentów w praktyce polskich uczelni Hanna Hall s. 463-472
Rankingi uczelni jako przedmiot opinii ich interesariuszy oraz źródło informacji dla kandydatów na studia Hanna Hall s. 491-503