Znaleziono 4 artykuły

Wawrzyniec Rudolf

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewolucja koncepcji marketingu – w kierunku podejścia holistycznego Wawrzyniec Rudolf s. 173-186
Możliwości wykorzystania koncepcji governance w zarządzaniu publicznym Wawrzyniec Rudolf s. 229-241
Samorząd regionu i jego partnerzy : typologia relacji w marketingu regionu Wawrzyniec Rudolf s. 243-255
Intensywność współpracy polskich województw z regionami partnerskimi w Niemczech i na Ukrainie Wawrzyniec Rudolf s. 373-384