Znaleziono 3 artykuły

Edyta Gołąb-Andrzejak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Satysfakcja klientów jako źródło sukcesu organizacji – studium przypadku Ewa Badzińska Edyta Gołąb-Andrzejak s. 81-91
Relacje usługodawca–usługobiorca na rynku usług hotelarskich Edyta Gołąb-Andrzejak s. 137-145
Zachowania młodych konsumentów usług edukacyjnych Edyta Gołąb-Andrzejak s. 481-489