Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lubelszczyzna w latach II wojny światowej : charakterystyka ogólna, rola historyczna, stan badań i postulaty badawcze Zygmunt Mańkowski s. 9-48
Systemy partyjne w ustroju socjalistycznym Wiesław Skrzydło s. 49-64
Zmiany w strukturze spoleczno-gospodarczej regionu lubelskiego (1950 - 1970) Mikołaj Waleszko s. 65-96
Szkolnictwo podstawowe w powiecie tomaszowskim (1944 - 1968) Zofia Nowicka s. 97-118
Ochrona zabytków w województwie lubelskim w latach 1944 - 1968 Mieczysław Kurzątkowski s. 119-146
Położenie chłopów i konflikty społeczne na wsi łukowskiej w przededniu uwłaszczenia Stanisław Wiśniewski s. 147-181
„Goroda fieodalnoj Rossii. Sbornik statiej pamiati N. W. Ustiugowa”, Moskwa 1966 : [recenzja] Artur Korobowicz s. 183-184
"Związki handlowe miast polskich z Gdańskiem w XV i pierwszej połowie XVII wieku", Jan M. Małecki, Wrocław - Warszawa - Kraków 1968 : [recenzja] Ryszard Szczygieł Jan M. Małecki (aut. dzieła rec.) s. 184-187
Wacław Urban, "Studia z dziejów antytrynitaryzmu na ziemiach polskich i słowackich w XVI - XVII wieku", "Zeszyty Naukowe UJ, Prace Historyczne", 1966, z. 15 Stanisław Tworek Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 188-190
"Z księciem Józefem w Galicji w 1809 r. Rząd Centralny Obojga Galicji", Kazimierz Krzos, Warszawa 1967 : [recenzja] Juliusz Willaume Kazimierz Krzos (aut. dzieła rec.) s. 190-196
"Ze studiów nad szkolnictwem elementarnym Lubelszczyzny w pierwszej połowie XIX wieku", Jan Dobrzański, Wrocław - Warszawa - Kraków 1968 : [recenzja] Eugenia Podgórska Jan Dobrzański (aut. dzieła rec.) s. 196-200
"Ruch ludowy na Rzeszowszczyźnie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez WK ZSL w Rzeszowie z okazji 70-lecia ruchu ludowego", red. Stanisława Jarecka-Kimlowska, Lublin 1967 : [recenzja] Jan Jachymek Stanisława Jarecka-Kimlowska (aut. dzieła rec.) s. 200-205
"Ruchy rewolucyjne na wsi lubelskiej w latach 1905 - 1907", Albin Koprukowniak, Lublin 1967 : [recenzja] Mieczysław Szyszko Albin Koprukowniak (aut. dzieła rec.) s. 206
"Inteligencja zawodowa Warszawy 1905 - 1907", Halina Kiepurska, Warszawa 1967 : [recenzja] Albin Koprukowniak Halina Kiepurska (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"W walce o utrwalenie władzy ludowej w Polsce 1944 - 1947", red. J. Czapla, Warszawa 1967 : [recenzja] Mieczysław Szyszko J. Czapla (aut. dzieła rec.) s. 211-214
Joanna Matejko, "Nauczyciele szkół elementarnych na Lubelszczyźnie i Podlasiu w okresie międzypowstaniowym", [w:] "Społeczeństwo Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej”, red. W. Kula, Warszawa 1966 Stanisław Wiśniewski Joanna Matejko (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"Narodziny ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich", Józef Buszko, Kraków 1967 : [recenzja] Albin Koprukowniak Józef Buszko (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Na wspólnej drodze. Materiały z konferencji popularno-naukowej zorganizowanej w Lublinie w dniach 2 - 3 X 1967 r. z okazji 50 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej", red. I. Caban, Lublin 1968 : [recenzja] Albin Koprukowniak I. Caban (aut. dzieła rec.) s. 216
Materiały do bibliografii historii Lubelszczyzny za rok 1968 Alina K. Gromek s. 217-222
Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 21 marca 1968 do 26 marca 1969 Kazimierz Myśliński Józef Szymański s. 223-228
Pięćdziesięciolecie odzyskania niepodległości i powstania KPP na Lubelszczyźnie Ryszard Kaliszuk s. 228-235
Sprawozdanie z seminarium naukowego z okazji 150 rocznicy urodzin Karola Marksa Roman Tokarczyk s. 235-238
Katedra historii południowych i zachodnich Słowian Uniwersytetu Moskiewskiego Albin Koprukowniak s. 238-240
X Powszechny Zjazd Historyków Polskich Ryszard Szczygieł s. 240-248