Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Od redakcji s. 9
U źródeł internacjonalizmu pierwszej rewolucji rosyjskiej Mirosława Zakrzewska-Dubasowa s. 11-19
Ewolucja najwyższych instytucji przedstawicielskich ZSRR Halina Opolska s. 21-43
Feliksa Dzierżyńskiego związki z Lubelszczyzną Albin Koprukowniak s. 45-58
Powstanie odrodzonej PPS w województwie lubelskim Stefan Stępień s. 59-77
Powstańcza działalność Walerego Wróblewskiego na Podlasiu i w Lubelskiem w latach 1863 - 1864 Elżbieta Orzechowska s. 79-105
Z doświadczeń współpracy UMCS z nauką radziecką Albin Koprukowniak s. 107-116
Antoni Zablocki - konsul Rzeczypospolitej w Rosji Marek Mądzik s. 117-129
Polsko-radzieckie braterstwo broni w ruchu oporu na Lubelszczyźnie : bibliograficzny przegląd opracowań i wspomnień Mieczysław Wieliczko s. 131-141
KPZR, ZSRR i stosunki polsko-radzieckie : najnowsze publikacje książkowe w Polsce Edward Olszewski s. 141-147
"Lenin a polski ruch robotniczy", Rozalia Jermołajewa, Aleksander Manusiewicz, tł. Wilhelm Mensz, Warszawa 1976 : [recenzja] Leszek Piątkowski Rozalia Jermołajewa (aut. dzieła rec.) Aleksander Mausiewicz (aut. dzieła rec.) Wilhelm Mensz (tłum.) s. 147-151
"Opinia publiczna we Francji wobec sprawy polskiej w latach 1914 - 1918", Wiesław Śladkowski, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1976 : [recenzja] Jan Lewandowski Wiesław Śladkowski (aut. dzieła rec.) s. 151-154
"Esercito e societa nella tarda repubblica romana", Emilio Gabba, Firenze 1973 : [recenzja] Tadeusz Łoposzko Emilio Gabba (aut. dzieła rec.) s. 154-157
Z rewolucyjnych tradycji lat 1905 - 1907 Maria Agnieszka Deska s. 158-159
Knferencja naukowo-teoretyczna pn. "Marksistowska koncepcja wychowania młodzieży stydenckiej" Elżbieta Stolarczyk s. 160
I Sympozjum nauk dających poznawać źródła historyczne Jan Lewandowski s. 161-162
Józef Garbacik (12 III 1907 - 27 V 1976) Kazimierz Myśliński s. 163-164
Stanisław Krzykała (28 VIII 1909 - 14 V 1976) Albin Koprukowniak s. 165-169
Bibliografia prac drukowanych prof. dr. Stanisława Krzykały s. 169-172