Znaleziono 14 artykułów

Roman Tokarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Leninowska koncepcja egalitaryzmu społecznego Roman Tokarczyk s. 9-22
Consideration on Political Extremisms Roman Tokarczyk s. 9-33
Postmodernizm Roman Tokarczyk s. 9-10
Biojurysprudencja i bioprawo odpowiedzią na potrzeby ochrony życia w XXI wieku Roman Tokarczyk s. 13-37
Rudymenty etyki urzędniczej Roman Tokarczyk s. 29-48
Connections of biojurisprudence with other currents of jurisprudence Roman Tokarczyk s. 37-63
Tortury i egzekucje w etyce kata Roman Tokarczyk s. 97-124
Cechy współczesnej kultury prawnej Zachodu Roman Tokarczyk s. 112-125
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Zarys prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki", R. Tokarczyk, Lublin 1997 : [recenzja] Krzysztof Kukuryk Roman Tokarczyk (aut. dzieła rec.) s. 135-138
O potrzebie rozwijania nowej jurysprudencji Roman Tokarczyk s. 185-206
Zarys głównych elementów agraryzmu Roman Tokarczyk s. 211-224
"Etyka prawnicza", Roman Tokarczyk, [b.m.] 2005 : [recenzja] Paweł Łabieniec Roman Tokarczyk (aut. dzieła rec.) s. 218-220
Sprawozdanie z seminarium naukowego z okazji 150 rocznicy urodzin Karola Marksa Roman Tokarczyk s. 235-238
"Ze sztandarem prawa przez świat. Księga dedykowana Profesorowi Wieńczysławowi Józefowi Wagnerowi von Igelgrund z okazji 85-lecia urodzin", pod red. Romana Tokarczyka i Krzysztofa Motyki, Kraków 2002 : [recenzja] Ewa Bagińska Krzysztof Motyka (aut. dzieła rec.) Roman Tokarczyk (aut. dzieła rec.) s. 244-248