Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 5-6
Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego s. 7-14
KRN i PKWN - pierwsze władze Polski Ludowej Adam Wendel s. 15-24
Lubelska reforma rolna : ze wspomnień zastępcy kierownika Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych PKWN Edward Bertold s. 25-52
Wojewódzka Rada Narodowa w Lublinie 1944 - 1959 Paweł Dąbek s. 53-78
Problemy gospodarcze województwa lubelskiego w latach 1944 - 1959 Brunon Wilczewski s. 79-132
Z zagadnień gospodarki rolnej w województwie lubelskim 1944 - 1959 Bolesław Nazimek s. 133-165
Miejska rada Narodowa w Lublinie - Organ Władzy Ludu Pracującego (1944 - 1959) Artur Iskrzycki Stanisław Krzykała s. 167-193
Rozwój Lublina w okresie piętnastolecia 1944 - 1958 Henryk Kisielewicz s. 195-222
Towarzystwa Naukowe w Lublinie (1944 - 1959) Jan Dobrzański Tadeusz Mencel s. 223-241