Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Procesy o czary w Lublinie w XV–XVIII w. Magdalena Anna Cichy s. 9-32
Najokazalszy pogrzeb na Lubelszczyźnie w okresie staropolskim : "Pompa funebris" Pawła Sanguszki w świetle ówczesnych relacji Marian Butkiewicz s. 33-46
Uroczystości państwowe w Lublinie doby Księstwa Warszawskiego i ich oprawa artystyczna oraz religijna Janusz Polaczek s. 47-58
Proces uprzemysłowienia guberni lubelskiej na przełomie XIX i XX stulecia w świetle wpływów z podatku przemysłowego Renata Ślusarska s. 59-79
Wojna polsko-bolszewicka na Lubelszczyźnie w historiografii polskiej Barbara Woźniak Marek Woźniak s. 80-88
Liga Obrony Powietrznej Państwa na Lubelszczyźnie (1923–1928) Andrzej Kaproń s. 89-96
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej na Lubelszczyźnie (1928–1939) Andrzej Kaproń s. 97-105
Ukraińskie koncepcje autonomii terytorialnej w ramach Drugiej Rzeczypospolitej Mirosław Szumiło s. 106-121
Cukrownia i Rafineria „Lublin” podczas II wojny światowej i niemieckiej okupacji (1939–1944) Henryk Krawiec s. 122-150
Polityka władz komunistycznych wobec kupiectwa na Lubelszczyźnie w latach 1944–1954 Bogdan Sekściński s. 151-182
Lubelski Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w okresie stalinowskim 1949–1953 Łukasz Bednarski s. 183-207
Wspomnienia Eweliny Vonau, nauczycielki Szkoły Powszechnej w Grodysławicach (1928-1947) Janusz Kłapeć Mirosław Piotrowski Marek Sioma s. 211-212
Zapiski wspomnień Ewelina Vonau s. 213-238
Rumunia rozpoznana : historia Rumunii Małgorzata Willaume s. 241-243
"Miłość za miłość, rzecz o księdzu Macieju Sieńce", Teresa Michalewska, Gdynia 2010 : [recenzja] Jacek Piotrowski Teresa Michalewska (aut. dzieła rec.) s. 244-247
"Przeszłość dla przyszłości. Historycy o Polsce w Europie", red. Jerzy Kłoczowski, Lublin 2010 : [recenzja] Hubert Kocjan Jerzy Koczowski (aut. dzieła rec.) s. 248-250
„>Niepokorni<. Zarys dziejów parafii p.w. św. Jana Ewangelisty w Polubiczach", Dariusz Tarasiuk, Lublin 2009 : [recenzja] Tomasz Kot Dariusz Tarasiuk (aut. dzieła rec.) s. 251-253
"Rzeczywistość historyczna w kazaniach", Jan Związek, Częstochowa 2009 : [recenzja] Antoni Krawczyk Jan Związek (aut. dzieła rec.) s. 254-267
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Lublin a książka: centrum – peryferie”, (Lublin, 5-6 listopada 2009 r.) Anita Has-Tokarz s. 271-275
„Doświadczenie poprzez otwartość”, czyli sprawozdanie ze wspólnego cyklu wykładów naukowych organizowanych przez Sekcję Historyczną Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie wraz z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie, (Lublin 21 październik 2010–16 grudzień 2010) Jacek Drozd Bartosz Klusek Marcin Kowalski Grzegorz Potoczny s. 276-280
Od redakcji: Instrukcja redakcyjna tekstów do „Rocznika Lubelskiego” s. 281-282